Toimiva IT-infra ravintolatoiminnan tukena: Skiffer-ravintolat

Skiffer-ravintoloiden ja Tahdon yhteistyö alkoi loppuvuodesta 2018. Infraprojektin tärkeimpiä asioita oli verkko- ja laitehallinta-asioiden päivittäminen niin, että IT-asiat ovat kokonaisuudessaan helposti hallittavia sekä skaalautuvia toiminnan laajentuessa.

Skiffer-ravintoloilla on Helsingissä ja Hangossa yhteensä kuusi toimistettä. Projektimme alkaessa toimipisteita oli viisi, kuudes toimipiste aukesi Kamppiin huhtikuussa 2019. Ravintoloille rakennettiin nykyaikainen IT-ympäristö valvotulla ja luotettavalla yritysverkolla, vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia tiedonhallinnasta ja tietoturvasta.

 

Tietoverkot kuntoon ja laitteet hallintaan

Toimiva verkko on yritystoiminnan arjen perusasioita, myös ravintola-alalla, sillä maksuliikenteen on toimittava ilman ongelmia.  Päivitimme verkkolaitteet sekä kilpailutimme dataoperaattorit, jotta toimipisteille saatiin paras yhteys. Varmennettu yhteys saavutettiin Elisan kiinteällä yhteydellä ja 4G-varmennuksella. Vakioidulla yritysverkolla turvattiin näin sekä rahaliikenteen sujuvuus että ravintolatilojen verkon palvelutaso.

Seuraava askel oli ravintoloiden tietokoneiden liittäminen keskitettyyn hallintaan Microsoft Intune –palvelua hyödyntäen. Keskitetty hallinta pilvestä kannattaa, sillä siten saavutetaan huipputason varmistukset sekä valvonta ilman laiteisventointeja tai isoja asennusprojekteja. Tarvittaessa myös mobiililaitteet saadaan samaan keskitettyyn hallintaan. Keskitetyn laitehallinnan avulla Skifferin laitteiden tilaa, päivityksiä ja tietoturvaa valvotaan sekä automaattisesti että tehokkaasti.

Tehokkaaseen ja tietoturvalliseen tiedonhallintaan valittiin työkaluksi Office 365 -palveluiden SharePoint, jonka tiedostokirjasto mahdollistaa helpon mutta turvallisen pääsyn yhteisiin tiedostoihin, riippumatta toimipisteestä.

Perusta kasvulle kunnossa 

Kun IT-ympäristön konsepti on hyvin määritelty, sen monistaminen tulevaisuudessa on helppoa ja asiakkaalle vaivatonta. Yksi pilvipalveluiden parhaimmista puolista on nimenomaan palvelun skaalautuvuus. Jos tulevaisuudessa Skifferin toimipisteiden määrä vielä kasvaa, saadaan uusi toimipiste kuntoon vaivattomasti ja kaikki uudet laitteet helposti keskitettyyn hallintaan. Yrityksen kannalta on kätevintä, että IT-asiat on rakennettu niin, että ne tukevat kasvun ja muutoksen edellytyksiä ilman suuria lisäinvestointeja.

 

Skiffer-ravintolat

Skiffer on tarjoillut huippupizzoja eli liuskoja jo vuodesta 2010! Ravintoloita on nyt yhteensä kuudessa toimipisteessä: Erottajalla, Kalliossa, Viiskulmassa, Liuskaluodolla, Hangossa ja Kampissa. Skiffereiden tarina alkoi pizzoillekin nimensä antaneelta Liuskaluodolta. Tutustu ravintoloihin täällä.

 

Tutustu Tahdon palveluihin täällä.