Näin löysimme teknologian, joka ratkaisee ongelman - Tahto x SOS Lapsikylä

Case: SOS-Lapsikylä

Hyödyt:

+ Ketterä projekti uuden teknologian testaamiseen ilman sitoomuksia

  • Toimiala:: Järjestö
  • Henkilöstömäärä:: 100-249
  • Perustettu:: 1978

Case: SOS-Lapsikylä

SOS-Lapsikylä löysi uuden teknologian vahvistamaan sijaisperhetoiminnan tietoturvaa

Maailmasta löytyy nykyisin teknologiaa, joka mahdollistaa lähes mitä tahansa. Jos on olemassa tarve, siihen on todennäköisesti olemassa ratkaisu. Uuden ja tarpeeseen soveltuvan teknologian löytäminen ja käyttöönotto ei kuitenkaan ole aina helppo tai edullinen prosessi - ainakaan silloin, jos sen kanssa joutuu painimaan yksin.

Pitkäaikaisella asiakkaallamme SOS-Lapsikylällä on yli 50 vuoden kokemus lastensuojelutyöstä ja he järjestävät mm. sijaisperhetoimintaa. Sijaisperheessä lapsi saa turvallisen arjen ja kodin siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Lapsen sijoitus voi kestää lyhyemmän aikaa tai aina siihen saakka, kunnes hän itsenäistyy. Erityistä SOS-Lapsikylän sijaisvanhemmuudessa on se, että perhehoitajat eivät jää arjessa yksin, vaan saavat heille räätälöityä tukea moniammatillisilta tukitiimeiltä.

Vastaus tarpeeseen löytyi Microsoftin tuoteperheestä

SOS-Lapsikylässä ainutlaatuista on se, että perhehoitajat itse dokumentoivat suoraan lastensuojelun asiakastietojärjestelmään. Tämä mahdollistaa tiedon autenttisuuden ja sen, että perhehoitajat pääsevät itse kuvaamaan arjen tilanteet ja dokumentoimaan yhdessä sijoitetun lapsen kanssa.

Nappula-asiakastietojärjestelmä toimii selainpohjaisesti, joten perhehoitajat ja sijaisvanhemmat käyttävät sitä omilla, henkilökohtaisilla laitteillaan.

SOS-Lapsikylässä halutaan toimia kaikin tavoin siten, että asiakkaiden henkilötietojen suojaaminen toteutuu täysin, ja sen vuoksi perhehoitajien Nappulan käytössä tietoturvallisuutta haluttiin vahvistaa mm. kirjautumisen yhteydessä toteutettavan vahvemman tunnistautumisen avulla. Tahdon Lasse Miettinen on toiminut SOS-Lapsikylän tietohallinnon johtamisen parissa jo pidemmän aikaa ja oli mukana kartoittamassa eri vaihtoehtoja tietoturvan parantamiseksi.

Ratkaisuvaihtoehtoina oli käyttää mm. pankkien käyttämää TUPAS-tunnistautumista tai hankkia perhehoitajille omat laitteet, mutta ne todettiin liian kalliiksi, eivätkä ne olisi olleet toiminnan luonteen kannalta sopivia ratkaisuita. Onneksi potentiaalinen ratkaisu löytyi lopulta Microsoftin omasta teknologiakokonaisuudesta.

Nappulan tietoturvallisen käytön mahdollistamiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi käytettävyyden, kustannusten, skaalautuvuuden ja helppouden osalta valikoitui Microsoftin Azure Virtual Desktop, eli virtuaalinen etätyöpöytä.

Tukea ja johtamista läpi testausprojektin

Kun potentiaalinen teknologia oli löydetty, Tahto teki SOS-Lapsikyllälle ehdotuksen sen testaamisesta. Tahto pystyi muotoilemaan helposti näkemyksellisen ehdotuksen, koska oli jo valmiiksi sisällä asiakkaan tilanteessa ja tunsi heidän tarpeensa.

Uuden teknologian, tässä tapauksessa Azure Virtual Desktopin, testaus saatiin käyntiin hyvinkin nopeasti. Tahto otti vastuun testiympäristön pystyttämisestä sen jälkeen, kun testaukseen liittyvät yksityiskohdat oltiin käyty läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Ennen testauksen aloittamista määriteltiin mm. ketkä testiin osallistuvat asiakkaan puolelta, milloin testi toteutetaan ja miten Tahdon asiantuntijat tukevat asiakkaan henkilöstöä testin aikana.

SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Johanna Hedman

Projekti eteni suunnitelmallisesti alusta alkaen. Tahto vastasi projektin johtamisesta ja koordinoinnista sekä viestinnästä sijaisperheiden testihenkilöiden suuntaan. Osallistujille järjestettiin koulutuksia läpi testijakson. Heidän arkeaan helpotettiin myös erilaisten ohjevideoiden ja muun ohjedokumentaation avulla. Perhetyöntekijät pääsivät hyödyntämään Tahdon asiantuntemusta myös ”kysy ja saa vastauksia” -tyyppisten sessioiden myötä. Tahdon pilviarkkitehti Jere Virta oli testihenkilöiden saatavilla koko testijakson ajan ja lisäksi testiin osallistuneilla henkilöillä oli mahdollisuus hyödyntää Tahdon Service Deskin tukipalveluita eteen tulleiden ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Tavoitteissa onnistuttiin SOS-Lapsikylän kehittämispäällikön Johanna Hedmanin mielestä hyvin.

Tärkeimpänä tavoitteena oli saada tietoturvan tasoa entistä paremmalle tasolle ja tässä onnistuttiin mainiosti. Myös käyttäjien näkökulmasta kaikki toimi hyvin ja muutos on kokonaisuudessaan sujunut hyvin.

Ketterä projekti paljastaa teknologian mahdollisuudet ilman sitoomuksia

Ketterän Proof Of Concept -tyylisen teknologiatestauksen etuina on se, että organisaatio saa selville helposti ja nopeasti sen, miten hyvin teknologia vastaa heidän tarpeisiinsa. SOS-Lapsikylän tapauksessa testin tulokset olivat hyvin rohkaisevia ja teknologian käyttöönottoa harkitaan uusin, valistunein silmin.

SOS-Lapsikylän Johanna Hedmanille jäi teknologian testausprojektista positiivinen kuva:

Yhteistyö Tahdon kanssa toimi hyvin. Tahdon puolelta tultiin vastaan meidän kiireidemme vuoksi ja saatiin myös joustavasti sovittua uusia aikoja tai erilaisia vastuunjaon tapoja. Kun ilmeni meidän rajalliset resurssimme käyttää aikaa, neuvottelu Tahdon roolista onnistui sujuvasti.

Testin ansiosta Tahto ja SOS-Lapsikylä löysivät teknologian, joka potentiaalisesti ratkaisee käsillä olevan ongelman. Testaus saatiin suoritettua kevyesti ja siihen löydettiin malli, joka kuormitti asiakkaan resursseja mahdollisimman vähän. SOS-Lapsikylä sai testistä arvokasta palautetta ja pystyy muodostamaan sen pohjalta näkemyksen, miten uuden teknologian kanssa halutaan edetä jatkossa.

Tutustu myös näihin asiakastarinoihin

Kaikki asiakastarinat

Lue case Allergia-, Iho- ja Astmaliitto

Case: Allergia-, Iho- ja Astmaliitto

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto löysi vastauksen tämän päivän pilvitarpeeseen

IT-palvelut, Microsoft 365, Pilvisiirtymä

Lue case Tahto X Junttan – enemmän kuin IT-kumppanuutta

Case: Tahto X Junttan – enemmän kuin IT-kumppanuutta

Tahto X Junttan – enemmän kuin IT-kumppanuutta

Azure, IT-palvelut, Johtaminen, Pilvisiirtymä, Tietohallinto, Tietoturva

Lue case Sievi Capital Oyj

Case: Sievi Capital Oyj

Itse pystytetyn Microsoft 365 -ympäristön kehittäminen kumppanin kanssa kannatti

IT-palvelut, Microsoft 365, Tietoturva