POP Pankki Siilinjärvi: Teams arjen tukena - Tahto Group

Case: POP Pankki Siilinjärvi

Hyödyt:

+ Tahto auttoi ymmärtämään Teamsin mahdollisuudet ja vei toimintatavat hallitusti arkeen
+ Ohjeiden hallinnan parantuminen: työohjeiden selvittäminen tapahtuu nykyisin paljon nopeammin ja selkeämmin
+ Suoraviivaistunut viestintä: Sähköposti-pingis jäänyt historiaan ja viestit menevät perille nopeammin ja yksiselitteisemmin
+ Tiimien välinen tiedostojen työstäminen helpottunut

  • Toimiala: : Pankki
  • Henkilöstömäärä: : 20-49
  • Perustettu: : 1911

Case: POP Pankki Siilinjärvi

POP Pankki Siilinjärvi kehitti Teamsista tietohallinnon voimanpesän

Tahdon ja POP Pankki Siilinjärven yhteistyö alkoi alkuvuodesta 2020, kun Tahto pääsi auttamaan pankkia Teams-kehitysprojektissa.

Kohti tavoitteita kumppanin kanssa kehittäen

POP Pankki Siilinjärvi oli jo aiemmin päivittänyt Skypen Teamsiin, ja Teams olikin jo laajalti käytössä organisaatiossa. Pankin organisaatiorakenteesta ja konttoreiden välimatkoista johtuen Teams oli todettu välttämättömäksi päivittäisen yhteydenpidon ja tiedonjakamisen kannalta. 

Itse Teamsin käyttöönotto oli sujunut hyvin ja vaikka organisaatiossa työskenteleekin teknologisesti hyvin eri tasoisia ihmisiä, kaikki olivat oppineet käyttämään sovellusta nopeasti. Henkilöstö oli havainnut Teamsin monipuolisuuden ja olikin pian käyttöönoton jälkeen alkanut pohtimaan, miten Teamsista saataisiin irti vielä enemmän. 

Soile Pusa

Toimitusjohtaja Soile Pusan mukaan kokonaisuuden ymmärryksen kasvaessa tarve kumppanille kirkastui.

Kun ymmärsimme O365-maailman kokonaisuuden, kävi nopeasti selväksi, että vaikka voisimme ottaa kokonaisuuden haltuun itsekin, nopeampi tie lopputulokseen, joka vastaa meidän tarpeitamme, on hankkia siihen apua ulkopuolelta. Emme olisi tässä tilanteessa, missä nyt olemme, jos olisimme tehneet projektin itse.

Selkeiden tavoitteiden projekti

Tahdon ja POP Pankki Siilinjärven yhteistyö alkoi nykytilanteen kartoituksella: missä pankki on menossa tällä hetkellä, mihin he haluavat päästä ja missä ja miten Tahto voisi heitä siinä auttaa. POP Pankki Siilinjärvellä oli selkeät tavoitteet projektiin lähdettäessä. 

Teamsin kaltainen järjestelmä jää helposti pelkäksi yksittäisten henkilöiden väliseksi chat-kanavaksi. Mietimme, miten voisimme hyödyntää Teamsia paremmin ja saimme projektin lopputuloksena työkalun, joka ohjaa meitä työprosessien uudistamiseen ja helpottamiseen. Meillä oli selkeä tarve tehostaa prosesseitamme ja tehdä niistä hallittavampia.

Projektin aikana keskityttiin erityisesti tiedonhallintaan; miten tieto järjestyy, miten sitä hyödynnetään ja miten sitä uitetaan eteenpäin eri prosessien vaiheisiin. Soile Pusan mielestä projekti onnistui hienosti. 

Teela [Jokiranta] oli loistava pitämään kiinni aikatauluista ja loistava projektinjohtaja. Kun projekti tehdään normaalin arjen keskellä, on todella tärkeä asia, että joku varmistaa koko ajan, että projekti etenee suunnitellusti eteenpäin ja sovitut tehtävät eivät jää arjen jalkoihin.”

Onnistuneen projektin resepti

Teela Jokiranta kiittelee POP Pankki Siilinjärven aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta projektin aikana, ja Soile Pusa yhtyy kommenttiin.  

”Tämän kaltaisissa projekteissa pitää tietää se, mihin tarvitset apua ja mitä haluat saada aikaiseksi. Tällöin saat todennäköisemmin sitä, mitä tilaat. Meillä oli selkeät tavoitteet sen suhteen, mitä haluamme saavuttaa ja se auttoi varmasti osaltaan projektin onnistumisessa. Toisaalta Teela haastoi meitä projektin aikana hyvin ja hänen kanssaan pystyttiin keskustelemaan myös siitä, voisiko jotkut asiat tehdä entistä jouhevammin tai onko jotain muita asioita, jota pitää ottaa kokonaisuuden kannalta huomioon.” 

Tietotyön pelikirja tuo työntekijät samalle sivulle

Projektin aikana Tahto ja POP Pankki Siilinjärvi ottivat käyttöön myös Microsoft Plannerin, siirsivät työohjeiden ylläpidon ja hallinnoinnin pilveen ja automatisoivat tiettyjä prosesseja. Projektin lopputuloksena syntyi pankin oma tietotyön pelikirja.  

”Olemme fuusioitumassa Reisjärven Osuuspankin kanssa, joka kuuluu samaan pankkiryhmään kanssamme. Projektin aikana luotu tietotyön pelikirja tulee tässä tilanteessa todella tarpeeseen ja aktiiviseen käyttöön, koska meidän täytyy tuoda toisen organisaation ihmiset samalle kartalle siitä, miten Teamsia käytetään ja mikä sen tavoite on sekä missä tieto sijaitsee ja miten sitä käytetään.” 

Soile Pusa pitää projektia kokonaisuudessaan onnistuneena. Teamsista saatiin aidosti jokapäiväistä työtä tukeva ja tehostava työkalu ja henkilöstön koulutukset keräsivät hyvää palautetta. 

”Mielestäni Tahdon kanssa työskentely on jämäkkää, eikä minulle tullut kertaakaan sellainen olo, että olisin jäänyt killumaan tyhjän päälle.” 

Siilinjärven Osuuspankilla on konttoreita kotipitäjänsä lisäksi Kuopiossa, Nurmeksessa ja Iisalmessa. Asiakaskunta muodostuu noin 18 500 kotitaloudesta, yrityksestä, yhteisöstä sekä maa- ja metsätaloudenharjoittajasta. Pankin perusarvoina ovat ihmisläheisyys, nykyaikaisuus, taloudellisuus, luotettavuus ja paras hyöty asiakkaalle. Paikallisuus antaa edellytykset nopeaan päätöksentekoon. POP Siilinjärven henkilöstö muodostuu 43 rahoitusalan ammattilaisesta.

Tutustu myös näihin asiakastarinoihin

Kaikki asiakastarinat

Lue case SOS-Lapsikylä

Case: SOS-Lapsikylä

SOS-Lapsikylä löysi uuden teknologian vahvistamaan sijaisperhetoiminnan tietoturvaa

Azure, Tietoturva

Lue case Sievi Capital Oyj

Case: Sievi Capital Oyj

Itse pystytetyn Microsoft 365 -ympäristön kehittäminen kumppanin kanssa kannatti

IT-palvelut, Microsoft 365, Tietoturva

Lue case KalPa x Tahto – “Tahdon avulla olemme nyt monella tavalla parempia!”

Case: KalPa x Tahto – “Tahdon avulla olemme nyt monella tavalla parempia!”

KalPa x Tahto – “Tahdon avulla olemme nyt monella tavalla parempia!”