Järjestöjen ja yritysten digitalisaatio askel kerrallaan - Tahto Group

Kuka digitalisoisi PK-yritys- ja järjestösektorin?

16.1.2019

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia kaikille organisaatioille koosta riippumatta. Usein käy kuitenkin niin, että keskustelussa ja ratkaisuissa keskitytään suuriin organisaatioihin ja pk-sektorin ja järjestötoimijoiden tarpeet unohdetaan. Meidän mielestämme digitalisaation hyötyjen tulisi kuitenkin olla kaikkien organisaatioiden käytettävissä ja hyödynnettävissä, itselle sopivalla tavalla. Mitä järjestöjen ja yritysten digitalisaatio tarkoittaa käytännössä ja miksi Tahto kannattaa pitää mielessä?

Tietoturvallinen, toimiva arki

Digitalisaatio on pääasiassa toimintatapojen muutosta; se on vanhan, olemassa olevan rakenteen kyseenalaistamista ja tulevaisuuden rakentamista uusia innovaatioita hyödyntäen. Kaiken toiminnan taustalla on pyrkimys ei vain työn tehostamiseen, vaan myös yleisesti arjen sujuvoittamiseen ja tietoturvan lisäämiseen. Kaikki nämä asiat liittyvät yhtä lailla sekä tekniikan tuomiin mahdollisuuksiin että toimintatapojen muuttamiseen ja kehittämiseen.

Ihmislähtöinen IT-ympäristö

Jokainen organisaatio tarvitsee IT-ympäristön ja sen palveluita. On siis ensiarvoisen tärkeää, että ympäristö on toteutettu organisaation tarpeiden mukaisesti, ei tekniikkakeskeisesti. Moderniin, pilvipalveluihin perustuvaan infra-ratkaisuun siirtyminen kannattaa, sillä siten saavutetaan monia etuja muun muassa tietoturvaan ja joustavaan työskentelyyn liittyen, joita perinteinen malli ei tarjoa. Modernit ratkaisut tukevat käyttäjäystävällisyyttä: enää ihminen ei mukaudu tekniikan vaatimuksiin vaan tekniikka tukee käyttäjien toiveita ja tarpeita.

Järjestöjen ja yritysten digitalisaatio alkaa yhdestä askeleesta

Tämän hetken trendisanoja työelämässä ovat lean-ajattelu ja digiloikka. Me yhdistämme rohkeasti nämä molemmat trendit. Loppujen lopuksi kyse on hyvin yksinkertaisista, jokapäiväisistä asioista. Iso digiloikka, järjestöjen ja yritysten digitalisaatio, ei vaadi aina suuria toimenpiteitä, vaan se voidaan saavuttaa jo pelkästään sillä, että organisaatio ottaa kaiken hyödyn irti käyttämistään ja tarvitsemistaan toimintamalleista ja työkaluista. Esimerkiksi Office 365 –palvelupaketti tarjoaa paljon ratkaisuja perustoimistoarjen parantamiseen ja liiketoiminnan tehostamiseen.

Hyvistäkään työkaluista ei ole kuitenkaan apua, jos niistä ei osata käyttää oikealla tavalla. Ensimmäiset askeleet voidaankin ottaa tarkastelemalla jo olemassa olevaa: minkälaiset työkalut ja toimintamallit ovat käytössä ja voisiko niiden käyttöä tehostaa.

Meille moderni työskentely tarkoittaa sitä, että arkipäiväiset asiat kuten dokumenttien käsittely ja hallinta, sisäinen viestintä, projektinhallinta tai tiedon turvaaminen ja jatkuvuus on järjestetty niin, että arjen rutiinit eivät vie fokusta itse työnteosta tai haukkaa työajasta suurinta palaa. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, uusia entistä parempia toimintatapoja etsien, asiakaslähtöisesti. Kokoamme yhteen parhaita käytäntöjä, joita voimme hyödyntää asiakkaidemme arjen helpottamiseen.

Tahdon tapa tehdä asioita eroaa perinteisen IT-kumppanin tavasta. Haluamme aidosti varmistaa, että asiakkaamme toiminta pysyy kannattavana, henkilöstö tyytyväisenä ja arki sujuvana.