IT-ympäristöt - Tahto Group

Murupolku-navigointi

Kevyeksi rakennettu IT-ympäristö mahdollistaa kehityksen

Nykyaikainen IT-ympäristö rakentuu erilaisista pilvipalveluista ja sovelluksista, pilvihallittavista laitteista ja verkoista sekä kattavista tietoturvaratkaisuista.

IT-ympäristö voidaan luoda monella tapaa. Me olemme todenneet, että pitämällä IT-infran kevyenä, asiakkaillemme jää enemmän resursseja palveluidensa ja liiketoimintansa kehittämiseen.

Kohti modernia IT-ympäristöä

IT-ympäristön modernisointi alkaa aina nykytilan kartoituksella. Kartoituksen pohjalta luotu kehitystiekartta määrittää, missä määrin ja millä tavoin voimme alkaa hyödyntämään julkisen pilven tuomia mahdollisuuksia. Ylläpidämme ja kehitämme IT-ympäristöjä sitä mukaa, kun tekniikka kehittyy ja tuo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan tukemiseksi.

Kun IT-ympäristöä aletaan modernisoimaan, on tärkeä tunnistaa, missä määrin ja millä tavoin ympäristössä voidaan hyödyntää julkisen pilven tuomia mahdollisuuksia; viedäänkö koko IT-ympäristö Microsoftin pilveen vai tuodaanko sieltä sovelluksia ja ominaisuuksia paikallisten resurssien tueksi.

Matka askel askeleelta

iris-scan

Nykytilan kartoitus

Kartoituksen tarkoituksena on ymmärtää perustaso asiakkaan liiketoiminnasta, käytössä olevista järjestelmistä ja ohjelmistoista, prosesseista sekä kaikkien näiden yhteyksistä toisiinsa. Kartoituksen avulla tiedämme, missä määrin organisaatio voi hyödyntää julkisen pilven tuomia mahdollisuuksia nyt ja jatkossa.

trip-road-1

Kehitystiekartan laatiminen

Luomme kartoituksen pohjalta kehitystiekartan, jossa määritellään nykyiseen IT-ympäristöön tehtävät sovitut toimenpiteet. Tiekartta ja kartoituksen loppuraportti käydään läpi asiakkaan avainhenkilöiden kanssa ja sovitaan malli, jonka mukaan tiekartan kehityskohteita lähdetään edistämään.

network

Valittu ympäristö käyttöön

Riippuen suunnitellusta kehitystiekartasta ja valituista toimenpiteistä, aloitamme tarkoituksenmukaisen ympäristön rakentamisen ja sen ylläpidon. Hyödynnämme joko 100% Microsoftin julkista pilveä tai tuomme julkisen pilven osaksi paikallisia resursseja luoden niin sanotun hybridiympäristön.

medical-specialty-eye

IT-ympäristön kehittäminen

On tärkeää tarkastella tiekartan etenemistä säännöllisesti ja päivittää sitä tarpeen mukaan. IT-ympäristön jatkuva kehitys on äärimmäisen tärkeää, jotta organisaatio pystyy vastaamaan mm. jatkuvasti kehittyviin kyberuhkiin.

Haluatko huoletonta IT-kehitystä? Lue lisää IT-johtamispalveluistamme.

Microsoftin julkinen pilvi – 100 %:sti liiketoimintasi tukena

Microsoftin julkisen pilven ratkaisut tarjoavat organisaatioille helposti ja kustannustehokkaasti skaalautuvan alustan, joka mahdollistaa todellisen liiketoiminnan ja toimintatapojen kehityksen. Julkinen pilvi tuo organisaatiolle käyttöön IT-infran, ihmisten ja tiedon hallinta- ja valvontapalveluiden lisäksi mm. kattavaa tietoturvaa, kehittyneitä analytiikkaratkaisuita sekä usein myös pienempiä kustannuksia.

Haluatko siirtää IT-ympäristösi pilveen helposti ja tietoturvallisesti? Lue lisää pilvitransformaatio-palvelustamme.

Lue lisää Microsoft 365:sta

Hybridiympäristö saa voimaa pilvipalveluista

Hybridipilvestä puhutaan silloin, kun organisaatio käyttää sekä paikallisia palvelinratkaisuita, yksityistä pilveä että julkisen pilven ratkaisuita yhdessä.

Hybridipilvi tuo tiedot ja sovellukset työntekijöille käyttöön aika- ja paikkariippumattomasti. Se vähentää kustannuksia verrattuna paikallisiin ratkaisuihin ja tuo organisaatiolle lisää hallintaa. Koska organisaatio ei ole lukittu käyttämään ainoastaan paikallisia resursseja, se voi helposti ottaa käyttöön lisää voimaa pilvestä tarpeen niin vaatiessa.

Hybridipilvi on monessa tapauksessa tarvittava askel matkalla kohti 100 %:sta pilviympäristöä, sillä monia sovelluksia ei voi siirtää suoraan julkiseen pilveen sellaisenaan. Autamme asiakkaitamme rakentamaan parhaan mahdollisen IT-ympäristön juuri heille oikeilla julkisen pilven ratkaisuilla.

Lue lisää hybridiratkaisuista

100% Microsoftin pilvi vai hybridiympäristö?

Microsoftin julkisen pilven etuja:

+ Ennakoitavat kustannukset: Julkinen pilvi auttaa optimoimaan sovellus- ja laitekustannuksia.

+ Helppous: Asiakkaan ei tarvitse erikseen huolehtia palveluiden toimivuudesta tai ylläpidosta.

+ Skaalautuvuus: Resursseja ja kapasiteettia on saatavilla aina tarpeen mukaan.

+ Luotettavuus: Julkista pilveä ylläpidetään niin laajan palvelinverkon avulla, että sen toimivuus ja saavutettavuus on taattu 24/7.

+ Tietoturva: Microsoft 365:n kattavat tietoturvaominaisuudet suojaavat niin käyttäjiä, tieto-omaisuutta, viestiliikennettä kuin laitteitakin.

Hybridiympäristön etuja:

+ Hallittavuus: Hybridiympäristön infraa voidaan muokata ja hallita tarpeen mukaan.

+ Joustavuus: Hybridiympäristöön saadaan helposti käyttöön lisäresursseja julkisesta pilvestä.

+ Kustannustehokkuus: Asiakas maksaa vain käytössä olevista resursseista.

+ Helppous: Siirtyminen pilviympäristöön voidaan tehdä asteittain pienissä palasissa

Jos vain sopii, voisimme huolehtia IT:stä puolestasi

Pilvipalveluiden tuomat, lähes rajattomilta tuntuvat, mahdollisuudet voivat olla organisaatioille joskus liian iso pala purtavaksi.

Uusien ominaisuuksien seuraaminen, niiden käyttöönotto ja olemassa olevan IT-ympäristön kehitys vaativat resursseja, jotka voivat viedä fokusta pois ydintekemisestä. Tuomme asiakkaillemme mahdollisuuden hyötyä digitalisaatiosta ja moderneista IT-ratkaisuista IT-johtamispalveluidemme avulla.

Lue lisää IT-johtamispalveluistamme »

IT-johtamispalveluidemme osa-alueet

cloud

Pilvitransformaatio

Microsoftin pilvipalvelut mahdollistavat asioita, joista vain suuryritykset pääsivät nauttimaan vielä muutamia vuosia sitten. Autamme sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan IT-ympäristösi pilvitransformaation hallitusti, askel askeleelta.

Lue lisää

tools-wench-screwdriver

Tietohallintopäällikkö palveluna

Toimimme asiakkaidemme tukena liiketoimintalähtöisen IT:n ja tietohallinnon johtamisessa. Varmistamme IT:n jatkuvuuden ja huolehdimme, että jokainen IT-kehityshanke on askel oikeaan suuntaan.

Lue lisää

check-shield

Tietoturvapäällikkö palveluna

Sertifioidut tietoturva-asiantuntijamme toimivat organisaatiosi johdon tukena tietoturvan hallinnassa. Autamme tunnistamaan mahdolliset puutteet tietoturvassa ja varmistamme, että aukot tilkitään huolella.

Lue lisää

head-idea

Tietojohtaminen palveluna

Autamme sinua johtamaan organisaatiotasi tiedolla. Kartoitamme organisaatiosi tietovarannot ja luomme hallintamallin, jonka avulla pystyt tekemään tiedolla johdettuja päätöksiä olettamusten sijasta. Kun teet parempia päätöksiä, liiketoimintasi voi paremmin.

Lue lisää

Lue lisää

Kaikki kirjoitukset

24.4.2020 IT-ympäristöt

Julkipilviterapiaa

Julkisiin pilviin liittyy edelleen faktojen lisäksi myös paljon uskomuksia, myyttejä ja vaihtoehtoisia totuuksia. Nämä ovat omiaan aiheuttamaan ihmisille ja organisaatioille epävarmuutta, ahdistusta ja pelkoja. Pidimme näitä pelkoja lieventääksemme webinaarin otsikolla “Julkipilviterapiaa”. Webinaarissa oli puhumassa Juha Karin lisäksi Microsoftin Territory Channel Manager (Azure solutions) Mika Hämäläinen. Mitä tarkoitetaan pilvipalvelulla? Pilvipalvelun käsite on laaja, mutta käytännössä pilvipalvelut ovat palveluita, joita […]

Lue kirjoitus

11.12.2017 IT-ympäristöt

7 syytä, miksi PK-yrityksen ja järjestön kannattaa siirtyä pilveen

Pilvipalveluiden merkitys IT-ympäristöihin ja –palveluihin liittyvissä hankkeissa kasvaa jatkuvasti. Tälläkin hetkellä useat yritykset suunnittelevat palvelintensa päivittämistä sekä koko IT-ympäristönsä uusimista. Pilvipalveluiden hyödyt voivat silti jäädä monesti esimerkiksi virheellisten olettamusten varjoon. IT-infrastruktuuriin liittyvät uudelleenjärjestelyt ovat merkittävä tekijä yrityksen joustavien toimintamallien, kasvun sekä kehityksen kannalta. Pilvestä rakentuva IT-infra luo vakaan pohjan yrityksesi tulevaisuudelle, sillä se skaalautuu yrityksesi tarpeiden […]

Lue kirjoitus

Pekka Hyvärinen

Kasvujohtaja, partner

040 043 7907

pekka.hyvarinen@tahtogroup.fi

Modernisoidaanko teidänkin IT-ympäristö?

Jos kaipaat lisätietoa moderneista IT-ympäristöistä, olemme täällä sinua varten!

Ota yhteyttä