Microsoft MVP Matti Paukkonen vahvistamaan Tahdon osaamista - Tahto Group

Microsoft MVP Matti Paukkonen vahvistamaan Tahdon osaamista

2.3.2021 Tahto Group

Tahto jatkaa strategiansa mukaista kasvua Kuopiossa, kun Microsoftin Most Valuable Professional -tunnustuksen viime vuonna saanut Matti Paukkonen on aloittanut työnsä Tahdolla Cloud Advisor-tittelillä. Matti syventää Tahdon osaamista Microsoftin ratkaisuiden osalta uudelle tasolle.

Paukkonen vahvistaa myös Tahdon jalansijaa Kuopiossa, kun miehestä tuli Kuopion toimiston viides työntekijä. Kuopio on Tahdolle merkittävä kaupunki ja yritys haluaakin jatkaa aloittamaansa työtä alueen yritysten ja järjestöjen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Tahdon kasvujohtaja Pekka Hyvärinen on mielissään siitä, että Tahto on tullut Kuopioon jäädäkseen.

”On ollut ilo nähdä, miten meidät on otettu Kuopion asiakaskentässä avosylin vastaan. Kuopiossa on ollut selvä paikka Tahdolle ja avullemme on ollut tarvetta. On myös upeaa, että pystymme houkuttelemaan Matin kaltaisia huippuluokan osaajia mukaan Tahdon tarinaan. Tämä on merkittävä asia Kuopion alueen organisaatioille ja iso asia Tahdon tulevaisuudelle Kuopiossa. Matin liittyminen Tahdolle vahvistaa entisestään Kuopion asemaa Tahdon toisena kotikaupunkina.”

Paukkonen siirtyy Tahdolle Innofactorilta, jossa hän on työskennellyt yli 10 vuoden ajan Microsoftin teknologioiden parissa useissa eri rooleissa. Viimeisimpänä Paukkosen vastuualueena ovat olleet Microsoft 365 -ratkaisut, tietoturvaan liittyvät tehtävät sekä modernin työn ratkaisut (Microsoft Teams ja SharePoint Online). Tahdolle Paukkonen päätyi vahvasti fiilispohjalta.

”10 vuoden jälkeen koin, että aika voisi olla kypsä jollekin uudelle. En ollut ajatellut lähteväni pieneen yritykseen töihin. Kuitenkin Lassen [Miettinen] kanssa keskustellessani huomasin, että ajattelemme asioista pitkälti samalla tavalla ja yrityksen arvoissa oli paljon samaa omien arvojeni kanssa. Se tuntui hyvälle. Vakuutuin myös keskustelun aikana vallinneesta avoimuudesta: mitä Tahto on yrityksenä, mitä Tahto tekee, mihin Tahto haluaa mennä ja mikä on minun paikkani tässä kaikessa.”

Tahdolla Matti Paukkonen ottaa haltuunsa Microsoftin Modern Workplace -tarjooman johtamisen ja kehittämisen. Lisäksi mies tulee vastaamaan Tahdon ja Microsoftin välisestä yhteistyöstä sekä tuo oman, arvokkaan osaamisensa niin Tahdon asiakkaiden kuin työntekijöidenkin käyttöön.

”Mielestäni Tahdon tarjoama kasvupolku omalle henkilöstölleen on moderni ja hieno ajatus. Asiantuntijuuden kasvattaminen ja uusien urien mahdollistaminen myös talon ulkopuolelle luo uusia ulottuvuuksia ihmisten urakehitykselle.

On mahtavaa päästä alusta asti auttamaan asiakkaita tekemään järkeviä ratkaisuita heidän IT-ympäristöjensä suhteen. Emme myy vain lisenssejä ja totea, että kaikki on nyt kunnossa, vaan olemme aidosti asiakkaan luottokumppani, joka on aina tukena ja joka kasvattaa myös asiakkaan omaa asiantuntemusta.”

Tahdon perustaja ja toimitusjohtaja Lasse Miettinen uskoo Matin vauhdittavan Tahdon kasvua ja tuovan Tahdon asiakkaille entistä parempia kokemuksia.

”Uskon, että Matti tuo omalla kokemuksellaan Tahdolle valtavasti näkemyksiä ja voimavaroja siihen, miten Microsoftin teknologioita valjastetaan aidosti asiakashyödyksi asti ja miten hänen MVP-statuksellaan vahvistetaan ja kannustetaan Tahdon henkilöstöä kasvamaan asiantuntijoina.”

Tahdon visiona on mahdollistaa asiakkaidensa menestys ja elinvoimaisuus digitalisaation muutoksessa ja Lasse Miettinen näkeekin, että pilvipalvelut ovat yritysten ja järjestöjen menestyksessä keskeisessä roolissa.

”Olemme keskittyneet pilveistämään asiakkaidemme IT-ympäristöjä Microsoftin palveluiden avulla yrityksemme perustamisesta asti. Olemme olleet alalla edelläkävijöitä tähänkin saakka ja Matin tulon myötä hartiamme levenevät entisestään. Matin tasoisen huippuammattilaisen liittyminen Tahdon väreihin vahvistaa Tahdon asemaa alueellisesti kiinnostavana työpaikkana ennen kaikkea Microsoftin teknologioista ja tietohallinnon johtamisesta kiinnostuneille modernin IT:n ammattilaisille.”

Tahto jatkaa kannattavan kasvun tiellä ja pyrkii laajenemaan niin PK-seudulla kuin Kuopiossakin. Miettisen mukaan Kuopio on ollut merkittävässä roolissa Tahdon strategisia valintoja tehtäessä.

”Haluamme tuoda modernin IT-palvelualan hyödyt täysimittaisesti myös kuopiolaisten yritysten ja järjestöjen saataville. Kuopiossa on myös mahtavat mahdollisuudet kehittää ja hallita modernin IT-alan vaatimaa osaamista. Kuopiossa ja lähialueilla on paljon nykyisiä ja tulevia IT-alan huippuammattilaisia ja haluamme olla heille houkutteleva työnantajavaihtoehto. Uskon, että meillä on kahden-kolmen vuoden päästä vähintään 20 osaajaa Kuopion toimistollamme”.

Tahto Group