Etätyö, liikkuva työ, joustotyö - kaikki käy, kunhan arki sujuu - Tahto Group

Liikkuvaa työtä, etätyötä, joustotyötä – you name it

18.3.2019 Sanni-Kaisa Miettinen

Liikkuvaa työtä on perinteisesti pidetty tietynlaisten alojen työtapana. Nykyään raja toimistotyötä tekevien sekä liikkuvaa työtä tekevien ammattikuntien välillä on häilyvämpi ja varsinkin asiantuntijatyötä tekeviltä vaaditaan vähenevissä määrin fyysistä läsnäoloa toimistolla: etätyö on päivän sana. Työn joustavuudesta on tullut uusi normi ja yhä suurempi joukko työssäkäyvistä toivoo etätyömahdollisuuksia edes jossain määrin.

Etätyö tarjoaa sujuvuutta arkeen

Modernit työvälineet mahdollistavat työskentelyn vapauttamisen sijainnista ja ajasta riippumattomaksi. Monipuoliset työskentelymahdollisuudet helpottavat arjen hallintaa ja voivat myös lisätä työtyytyväisyyttä sekä sitoutuneisuutta – kukapa ei haluaisi joustavuutta omaan työhönsä ja sen tekemiseen. Etätyön tukeminen helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista ja on siten myös tapa edesauttaa jaksamista ja vähentää kiirettä.

Meluisessa avokonttorissa tarkkuutta vaativa työ voi joskus tuntua mahdottomalta ja esimerkiksi kasvavassa yrityksessä toimiston seinät saattavat tulla vastaan eikä työpistettä joka päivä löydy kaikille tekijöille. Mahdollisuus siirtyä työskentelemään kotoa, tai vaikka kahvilasta käsin, on työnteon kannalta huomattavasti miellyttävämpi vaihtoehto kuin väliaikaisen työpisteen pystyttäminen esimerkiksi meluisaan taukohuoneeseen.

Etätyö tarjoaa paljon etuja sekä työntekijöille että työnantajille. Työnantajalle on huomattava kilpailuetu, mikäli se pystyy tarjoamaan välineitä ja valmiuksia sujuvaan työntekoon myös toimiston ulkopuolella. Etätyön tukeminen ja joustava työympäristö voivatkin toimia myös merkittävänä työsuhde-etuna. Kokonaisvaltaisesti paremmin organisoitu arki on kaikkien osapuolien etu ja omiaan parantamaan työhyvinvointia.

Tietoturvallista ja tehokasta työskentelyä paikasta riippumatta

Jotta etätyö toimisi ja työnteko olisi aidosti fyysisestä sijainnista riippumatonta, myös työvälineiden on toimittava. Pilvipalvelut mahdollistavat sen, että tarvittavat työkalut ovat työntekijän käytettävissä ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta – olipa kyse sitten säännöllisesti toimiston ulkopuolella tapahtuvan liikkuvan työn tekijöistä tai satunnaisista etätyöskentelijöistä. Tämä tarkoittaa tiedon valtavaa liikkuvuutta ja uudenlaista työelämän vapautta eli asioita, jotka ovat pilvipalveluiden ydintä. Pilvipalvelut mahdollistavat työntekijälle vapauden valita omat työskentelytapansa ja -aikansa, sekä toisaalta antavat työnantajalle vapauden optimoida ja säästää kustannuksia monissa kohdissa.

Vapaus voi myös huolestuttaa, sillä sen myötä työtekijät hajaantuvat eri paikkoihin ja yhteinen tekeminen vähenee. Toisin kuin ajatellaan, useasti pilvipalvelut kuitenkin lisäävät yhteistyötä. Dokumenttien yhteiskäyttö, ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatonta ajantasaisen tiedon saatavuus, helppokäyttöiset sisäisen viestinnän ratkaisut mobiiliapplikaatioineen, yhteiskäyttöiset sähköiset muistikirjat ja task-listat saattavatkin yllättäen lisätä yhteistyötä – jopa silloin, kun työtä tehdään vierekkäisillä työpisteillä. Pilvipalveluiden tarkoitus on saada tekijät entistä nopeammin tietoon kiinni, tehdä yhteistyöstä näkyvämpää ja helpottaa vuorovaikutusta. Ja nämä kaikki asiat ovat sekä toimivan etätyön että yleisesti toimivan työn perusasioita.

Tahdon etätyöratkaisut liikkuvaan työhön

Lue lisää Tahdon etätyöratkaisuista klikkaamalla yllä olevia otsikoita ja kysy niistä lisää!

Sanni-Kaisa Miettinen

Kun tietotyön asiantuntijalle ja Tahdon partnerille Sanni-Kaisalle iskee kausittainen neuloosi, kunnianhimon taso on vähintään yhtä korkealla kuin äänentaso kuoroharjoituksissa.