Hybridityö vuonna 2022: missä mennään ja mitä on odotettavissa? - Tahto Group

Hybridityö vuonna 2022: missä mennään ja mitä on odotettavissa?

28.4.2022 Matti Paukkonen

Reilun kahden vuoden korona-kurimuksen aikana opitut etätyöskentelyn mallit ovat tulleet jäädäkseen. Kaikki eivät kuitenkaan halua jatkaa etätyöskentelyä, vaan he kaipaavat toimistojen ja avokonttoreiden elämää, spontaaneita kohtaamisia ja ehkäpä parempaa ergonomiaa. Organisaatiot ovat uuden edessä – miten pidetään huolta, että kaikki työntekijät ovat tyytyväisiä ja pystyvät työskentelemään itselleen parhaalla tavalla? Vastaus kiteytyy sanaan hybridityö.

Ah, hybridityö. Tuo trendisana, joka on tällä hetkellä kaikkien tietotyötä tekevien ihmisten huulilla. Yli kaksi vuotta kestäneen etätyöajan työn tekeminen on siirtynyt konttorista kotiin, mökille ja minne tahansa. Kun pandemian huippu vaikuttaa olevan taitettu ja konttorien ovet ovat avautuneet jälleen työntekijöille, miltä näyttää työn tekemisen tulevaisuus?

Pakotetut etätyökokemukset ovat muuttaneet ihmisten käsitystä työstä

Ihmiset ovat etäilyn aikana oppineet tuntemaan itseään entistä paremmin ja löytäneet niitä juuri itselleen sopivia tapoja työpäivien parantamiseksi. Osalle etätyöskentely tarkoittaa useampia taukoja työpäivän keskellä, osalle pitkää ja virkistävää aamulenkkiä ennen töiden aloittamista, osalle uusien kauluspaita + kotikalsarit -vaatekombojen suunnittelua. Osalle etätyöskentely on sopinut paremmin kuin toisille. Osa ihmisistä on kaivannut kokoaikaista paluuta konttorille maaliskuusta 2020 saakka ja joidenkin mielestä toimistolla voi käydä kääntymässä muutaman kerran kuukaudessa.

Pandemiatilanteen rauhoittuessa organisaatiot ovat alkaneet toivottamaan työntekijöitään takaisin tervetulleeksi toimistoihin. Eri medioita seuraamalla on voinut saada kuvan kirjavista käytännöistä tähän liittyen. Iso osa organisaatioita on päättänyt jatkaa hybridityömallia ja antaa työntekijöille mahdollisuuden valita, tullako toimistolle kokopäiväisesti, osittain vai jatkaako työntekoa päivittäin etänä. Osa organisaatioista on taas ottanut rajumman linjan ja on edellyttänyt työntekijöitään palaamaan toimistolle. Mikä malli sitten sopii kenellekin, on varmasti jokaisen organisaation itse päätettävissä. Väitän kuitenkin, että jokaisella tietotyötä tekevällä organisaatiolla on mahdollisuus toteuttaa toimiva hybridimalli niin halutessaan. Se vain vaatii suunnittelua, aikaa ja osaamista – uudet johtamismallit ja yhdessä tekemisen käytännöt eivät synny itsestään.

Organisaatiot ovat uuden edessä

Microsoftin tuore, vuosittain toteutettava Work Trend Index -kysely tarkentaa, että hybridityötä tekevien tietotyöläisten määrä on lisääntynyt viime vuoden aikana 31%:sta 38%:iin. Tämä määrä todennäköisesti kasvaa kuluvan vuoden aikana, sillä kyselyn mukaan yli puolet vastaajista (53%) kertoi siirtyvänsä hybridimalliin todennäköisesti vuoden loppuun mennessä.

Maailma ympärillämme on muuttunut paljon vuoden 2020 alun jälkeen. Ihmisten tapa ajatella työstä osana elämää ja työn tekemisestä yleisesti on muuttunut pysyvästi yhteisten kokemusten myötä. Etätyöskentely on räväyttänyt työmarkkinat levälleen ja tietotyön ammattilaiset ovatkin tarttuneet uusiin mahdollisuuksiin ennätysmäisen laajasti. Tämä asettaa organisaatioille täysin uusia vaatimuksia, joihin sen pitää vastata ollakseen toimiva paikka työskennellä nykyisille ja samalla houkutteleva organisaatio tuleville työntekijöille.

Kun organisaatiot pohtivat, miten hybridityövaatimusten kanssa kannattaisi edetä, he joutuvat vastaamaan useisiin kysymyksiin; mitä ratkaisuita toimiston suhteen pitäisi tehdä, miten työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta tasapuolisesti, miten johdon ja työntekijöiden välille ei synny kuilua ja niin edelleen. Edessä on isoja kysymyksiä aikana, jolloin maailmantalouden näkymät ovat vähintäänkin kiharaisia.

Autamme menestymään hybridityössä

Hybridityössä menestyminen vaatii päätöksiä niin yhteisistä toimintatavoista ja käytetyistä työkaluista kuin johtamismalleista, joilla muutos viedään tehokkaasti sille rivin viimeisellekin työntekijälle. Organisaatiot voivat ratkoa näitä haasteita itse tai he voivat etsiä avukseen kumppanin – hybridityön kanssakulkijan.

Me Tahdolla olemme päässeet auttamaan jo useita organisaatioita, niin yrityksiä kuin järjestöjä, luomaan juuri heille sopivia hybridityön malleja, jotka tukevat niin johdon kuin työntekijöiden onnistumista hybridityöympäristössä. Olemme auttaneet organisaatioita ottamaan ensimmäisen askeleen hybridityön johtamisessa ja luomaan yhteisiä toimintatapoja osa-alueisiin, joissa teknologia ja johtaminen kohtaavat.

Hybridityö muodostuu osa-alueista, joissa teknologia ja johtaminen kohtaavat

Siirtyminen onnistuneeseen hybridityömalliin on matka, jota ei tarvitse tehdä yksin

Olipa kyseessä sitten tietotyötä tekevä yritys tai järjestö, työntekijät ovat ihmisiä ja ihmisten suhtautuminen työntekoa kohtaan on muuttunut viimeisten kahden vuoden aikana. Organisaatioilla on edessään paljon kipuilua ja hakemista sekä yrityksiä ja erehdyksiä, kun ne pyrkivät luomaan uusia käytäntöjä, prosesseita ja pelisääntöjä. Matka ei tule olemaan helppo, mutta se kannattaa. Matkalle kannattaa ottaa kaveri mukaan kanssakulkijaksi – ehkäpä Tahdon hybridityön ja tietotyön ammattilaiset?

Matti Paukkonen

Matti on Microsoft-pilvipalveluiden, tekoälyn ja modernin työn ammattilainen, joka on ollut Microsoft MVP (Most Valuable Professional) vuodesta 2020 saakka. Työn ohessa Matti on mukana erilaisissa Microsoft-yhteisöissä, toimii Suomen Teams-yhteisön perustajana ja mukana TeamsNation ja Metaverse One -tapahtumien organisaattorina. Matti on myös tuore SharePoint-tietokirjailija.