Azure Virtual Desktop ratkaisee sote-alan haasteita - Tahto Group

Azure Virtual Desktop ratkaisee sote-alan haasteita

24.2.2021 Pekka Hyvärinen

Esittelimme hiljattain blogissamme Azure Virtual Desktop -teknologiaa ja sen organisaatioille tuomia hyötyjä. Virtuaaliselle työpöydälle on helppo keksiä sopivia käyttötapauksia lähes jokaiselle toimialalle, mutta ajattelimme keskittyä tässä artikkelissa siihen, mitä hyötyjä Azure Virtual Desktop sote-alalle tuo.

Sote-toimialan kokonaismenot vastaavat noin 40:tä prosenttia valtion menoista. Voidaan siis todeta, että sillä, mitä sote-toimialalla tapahtuu ja millaisia kehitysaskeleita se ottaa, on suuri yhteiskunnallinen merkitys.

Sote-alaan liittyy suuria ratkaistavia kysymysmerkkejä, joista suurimpaan osaan liittyy jollain tavalla raha. Väestön ikääntyessä tarve sote-palveluille lisääntyy, joka nostaa niihin liittyviä kustannuksia. Samaan aikaan kuntien talouskäyrät ovat menossa alaspäin, joka muodostaa yhtälön, jonka ratkaisuun tarvitaan nopeita kehitysliikkeitä. Entistä vähemmällä on saatava aikaan entistä enemmän.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi keväällä 2020 toimialaraportin, jossa se kävi läpi sote-alan nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita. Ministeriön raportin mukaan yksi tärkeimmistä kehitysaskelista tilanteen ratkaisemiseksi on se, että sote-ala alkaa hyödyntämään erilaisia digitaalisia palveluita tuottavuuden parantamiseksi.

Uusien tuottavampien toimintatapojen ja innovaatioiden kehittämisen ja käyttöönoton merkitys onkin suuri; ei vain yritysten liiketoimintamahdollisuuksien kannalta, vaan koko sote-palvelujärjestelmän kestävyyden näkökulmasta.

Työ- ja elinkeinoministeriö, ”Missä mennään sote-toimiala”, 2020

Apua jatkuviin kustannuspaineisiin

AVD-teknologian käyttö voi tuoda sote-organisaatiolle kustannussäästöjä useallakin eri tavalla. Työ- ja elinkeinoministeriön raportin mukaan yksi ratkaisu alan kustannuspaineisiin on digitalisaation hyödyntäminen nopealla aikataululla:

Onkin ilmeistä, että toiminnan ja palvelujen järjestämisen tapoja on pakko uudistaa ja ottaa mallia hyväksi todetuista käytänteistä. Uudet ja vaikuttavat innovaatiot on saatava nopeasti käyttöön.

Työ- ja elinkeinoministeriö, ”Missä mennään sote-toimiala”, 2020

Kun virtuaaliympäristön käyttöönottoa suunnitellaan, huolellisella tausta- ja suunnittelutyöllä voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä. Käyttötapausten ja esimerkiksi palvelun aktiivisten käyttöaikojen ennakoimisella palvelu voidaan säätää toimimaan pienemmällä teholla ns. hiljaisten tuntien aikaan. Virtuaaliympäristöjen ”maksat mitä käytät”-mallin ansiosta IT-ympäristön kapasiteettikustannuksista voidaan parhaimmillaan leikata leijonanosa pois verrattuna esimerkiksi perinteiseen konesalista vuokrattavaan kapasiteettiin verrattuna.

Koska virtualisoituja ympäristöjä ja sovelluksia voidaan käyttää laiteriippumattomasti, organisaation ei tarvitse jatkossa investoida esimerkiksi vapaaehtois- tai projektityöntekijöiden tietokoneisiin. Työntekijät voivat kirjautua tarvittaviin sovelluksiin tietoturvallisesti omalta koneeltaan käyttäen omia käyttäjätunnuksiaan.

Sensitiivinen data pysyy turvassa

Tietoturva on tärkeä asia riippumatta toimialasta, mutta sen merkitys korostuu eritoten sosiaali- ja terveysalalla, jossa käsitellään ihmisten erittäin sensitiivisiä tietoja. Jokainen tietoturvaloukkaus ja tietovuoto nakertaa ihmisten luottamusta alan käyttämiä teknologioita ja koko alaa kohtaan, joka voi aiheuttaa esimerkiksi sitä, että ihminen ei hae tarvitsemaansa apua, koska pelkää omien tietojensa vuotavan julkisuuteen. Azure Virtual Desktop -teknologia mahdollistaa organisaatioille isoja tietoturvaloikkia.

”Keväällä 2019 astui voimaan laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely sekä niiden yhdistäminen Kansaneläkelaitoksen, Väestörekisterikeskuksen, Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen henkilötietoihin. (ks. Finlex 2019)”

Azure Virtual Desktop virtualisoi nimensä mukaisesti Windows-työpöytiä ja niillä käytettäviä sovelluksia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että virtuaaliympäristöön kirjautuva työntekijä voi käyttää virtualisoitua sovellusta pilviympäristössä miltä tahansa laitteelta.

Sote-alalla tästä tekee kiinnostavan se seikka, että alaan kuuluu olennaisesti esimerkiksi vapaaehtois- ja projektityöntekijät, jotka ovat tähän saakka käyttäneet sovelluksia esimerkiksi kotoa käsin tietyltä, ennalta määritellyltä tietokoneelta. Ennalta määritellyltä siksi, että koneelle on täytynyt asentaa koneen luotettavaksi tunnistava sertifikaatti, joka on taannut käyttäjälleen pääsyn sovellukseen internetin yli.

Sertifikaatti toimii teknisesti, mutta sen suhteen haasteena on, että se tunnistaa ainoastaan koneen, ei käyttäjää. Jos esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijä on käyttänyt sovelluksia (esim. Nappula tai Hilkka) perheen yhteisessä käytössä olevalta koneelta, kaikki muutkin koneen käyttäjät ovat periaatteessa voineet päästä käsiksi arkaluontoisiin tietoihin. Myöskin jos työntekijä on myynyt vanhan koneensa ilman sen asianmukaista tyhjentämistä, sertifikaatti (ja täten pääsy sovelluksiin) on voinut siirtyä koneen mukana uudelle omistajalle.

Azure Virtual Desktop vähentää riskiä luvattomille kirjautumisille, eli vaikka kone katoaisi tai varastettaisiin, sen kautta ei pääse käsiksi sovelluksiin ilman valtuutetun käyttäjän Microsoft-käyttäjätunnuksia, salasanaa ja kaksivaihesen kirjautumisen toiseen tunnistautumiseen käytettyä puhelinta.

Sote-päättäjä, tässäkö helpotus haasteisiisi?

Keskustelimme tarkemmin Azure Virtual Desktopin hyödyistä webinaarissamme torstaina 4.3.2021. Mukana keskustelemassa oli Microsoftin Mika Hämäläinen sekä asiakkaamme SOS-Lapsikylä, joka on lähtenyt ratkaisemaan omia haasteitaan virtualisoinnin avulla.

Jos haluat kuulla lisää Azure Virtual Desktopin hyödyistä sinun organisaatiollesi, tutustu ratkaisuun tarkemmin ja ole meihin yhteydessä!


Pekka Hyvärinen

Pekka on Outokummun kasvatti, joka toimii katalysaattorina Tahdon kasvun takana. Musiikillinen mies polkee intohimoisesti pyöräänsä, joskus jopa palavereissa.