Ymmärrykseen vaaditaan oivallus - Antti Pikkarainen Tahdon asiakkaiden IT Advisoriksi - Tahto Group

Ymmärrykseen vaaditaan oivallus – Antti Pikkarainen Tahdon asiakkaiden IT Advisoriksi

2.2.2023 Tahto Group

Yhä useampi organisaatio haluaa kehittää tietoturvaa, kokonaisarkkitehtuuria, tietohallintoa tai IT-johtamismallia Tahdon asiantuntijoiden kanssa. Levennämme siis hartioitamme ja ilolla ilmoitamme, että Antti Pikkarainen aloitti Tahdolla IT Advisorina 30.1.2023.

Kuka olen?

”Olen täysverinen savolainen 40-vuotias perheenisä. Kotona minulla on ihana perhe, vaimo ja kaksi poikaa sekä koira. Asustelemme Kuopion työssäkäyntialueella ja vapaa-aika kuluu ulkoilun, taiteilun, kotitöiden ja metsänhoidon parissa.

Aiempi työurani ja koulutukseni löytyvät Puolustusvoimista. Olen upseeri (sotatieteiden maisteri) ja lisäksi kouluttautunut insinööriksi (YAMK). Osaamistani tekniikan ja ihmisten rajapinnassa tukemaan olen lisäksi kouluttautunut tietoliikenneasentajaksi sekä nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi.

Puolustusvoimissa olen toiminut pitkään erilaisissa tehtävissä. Termit ja toimintaympäristö ovat erilaisia, mutta tekeminen, tekniikka ja ihmiset ovat samanlaisia. Tehtäviini on kuulunut käytännön lähitukitehtäviä, tiedonsiirron, -turvallisuuden ja palveluiden varmistamista sekä käyttöönottoja eri rooleissa; tekijänä, asiantuntijana, suunnittelijana, lähiesihenkilönä, yksikön päällikkönä ja toimialapäällikkönä.”

Aloitan Tahdolla intoa täynnä ja varmana siitä, että pystyn auttamaan Tahdon asiakkaita matkalla tavoitteisiin.

Käytettävyys ja luotettavuus ihmisten tukena

”Ajatusmaailmani on hyvin humanistinen. Tämä vaikuttaa ensi alkuun kummalliselta tekniselle taustalle, mutta minä olen aina kokenut sen vahvuutena. Ihmisten työtä ja tarpeita pitää tukea tekniikalla, eikä sopeutua epäsopiviin työkaluihin.

Korkean valmiuden ja suorituskykyjen varmistamisen maailmasta siirtyminen käytännön työn mahdollistamiseen tuntuu täysin luontevalta askeleelta. Aiempi kokemus on antanut minulle hyvät valmiudet projektimaiseen työskentelyyn ja tavoitekeskeisen ajatusmaailman. Mutta ennen kaikkea se on muovannut ajatteluni ihmiskeskeisyyteen ja kehityshakuisuuteen; voidaanko tämä asia tehdä paremmin, jotta työntekeminen olisi mielekkäämpää?

Ajatelkaapa seuraavanlaista tilannetta: Rakennustyömaalla työntekijä on menossa naulaamaan levyä paikalleen. Työvälineiksi hänelle annetaan ruuvit ja vasara. Kyllähän ruuvitkin vasaralla saa paikalleen, mutta tämähän on ilmeinen virhe ja ruuvien tilalle otetaan naulat. Valitettavan usein IT-työvälineiden osalta näin ei olisi menetelty. Helposti tyydytään, ja osittain myös halutaan, käyttämään niitä välineitä, joita käytössä on. Ja kuten on totuttu.”

Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii oivallusta

”Muutos on vaikea asia. Muutoksen aloittamisen pelko ja turhien näennäisten muutosten kuormitus ovat molemmat lamauttavia. Maailman muutos, digitalisaation ja sen vaikutus työn tekemiseen, ei ole mielipide. Tämä on muutos, joka muovaa maailmaamme.”

Muutoksen tarjoamat mahdollisuudet pitää tunnistaa ja tarttua niihin; tavoitteellisesti ja harkiten.

”Tavoitteiden näkyminen käytännössä vaatii paljon työtä. Kun muutoksen suunta on selvillä, ei ole liian pieniä tekoja kohti päämäärää. Jokainen teko on merkittävä ja johtaa kohti tahdottua tilaa. Kunhan sitä johdetaan. IT-palvelut ovat suoraan operatiiviseen toimintaan vaikuttava kokonaisuus, joka antaa lisäarvoa. Siksi sen kokonaisuus täytyy huomioida kokonaisuutena.

Kokonaisuuden tarkistaminen, mahdollisuuksien ja tarpeiden tunnistaminen keskustellen käynnistää pohdinnan. Tämä pohdinta johtaa oivallukseen, joka lisää ymmärrystä. Ymmärrys auttaa muodostamaan tavoitteet, jotka saadaan pilkottua konkreettisiksi teoiksi. Tässä oman organisaation ulkopuolinen apu on usein helpoin ratkaisu. Tällöin varsinkin muutosaskeleiden toteutumisen seuranta, arviointi ja raportointi muuttuu Tahdon ja asiakkaan yhteiseksi asiaksi. Odotan innolla yhteistyötä ja matkaa kohti tahdottua tilaa. Voit tutustua minuun tarkemmin LinkedIn-profiilissani.”

Tahto Group