Kun arvot ja visio kohtaavat - Kari Helenius Tahdon asiakkaiden IT Advisoriksi - Tahto Group

Kun arvot ja visio kohtaavat – Kari Helenius Tahdon asiakkaiden IT Advisoriksi

28.1.2022 Tahto Group

Tahto on uudistamassa perinteisen IT-kumppanin roolia. Kuljemme tasavertaisena kumppanina asiakkaidemme rinnalla mahdollistamassa arjen onnistumisia ja varmistamassa, että asiakkaillamme on kaikki kunnossa myös tulevaisuudessa liiketoiminnan ja työelämän vaatimusten muuttuessa.

Kun yhä useampi organisaatio on tunnistanut tarpeen jatkuvalle kehitykselle ja liiketoiminnan hyvinvoinnille, on tullut aika leventää asiantuntijajoukkomme hartioita. Ilolla ilmoitamme, että Kari Helenius aloittaa Tahdon uutena IT Advisorina 28.2.2022 alkaen.

Kuka on Kari Helenius?

Paras henkilö vastaamaan otsikon kysymykseen on luonnollisesti mies itse:

”Kari Helenius on 70-luvulla Forssassa syntynyt perheenisä. Vaimo ja kolme lasta. Harrastuksena basson ja rumpujen soitto, lukeminen ja moninainen opiskelu ja uusien taitojen opettelu esim. LinkedIn Learning-, Udemy- ja Scott’s Bass Lessons -palveluiden avulla.  

Tietokonetekniikan teknikoksi lukion jälkeen luin päätoimisena opiskelijana, mutta AMK-insinööriksi HAMKissa ja tietotekniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisessä yliopistossa opiskelin töiden ohessa. Vuonna 2018 valmistuneen diplomityöni aiheena oli IT-alignment.

Aalto-yliopiston BISE Pro -valmennusohjelma vuosina 2013-2014 avasi silmiä IT:n strategisesta merkityksestä ja roolista organisaatioiden toiminnassa sekä kasvatti kiinnostusta IT-johtamiseen. Palvelumuotoilun kurssit vuonna 2017-2018 Hämeen kesäyliopistossa auttoivat paremmin ymmärtämään muotoilun merkityksen kaikessa, mitä me organisaatioissakin suunnittelemme ja rakennamme.” 

Kari Helenius liittyy osaksi Tahdon asiantuntijajoukkoa

Tahdon tavoitteisiin ja arvoihin oli helppo sitoutua

Kari siirtyy Tahdolle Hämeen ammattikorkeakoulun tietohallintopäällikön roolista.

”Halusin ottaa vähän erilaisen askeleen urallani ja päästä kehittämään asiakaslähtöisiä ratkaisuja pöydän toiseltakin puolelta. Tahto paljastui ilahduttavan asiakaslähtöiseksi poikkeukseksi IT-kumppaneiden joukossa. Tahdon toiminta-ajatukseen, tavoitteisiin ja arvoihin on helppo samaistua ja sitoutua. Kun sain hieman tarkemmin kuulla Tahdon suunnitelmista ja kehitteillä olevista palveluista, olin suoraan sanottuna myyty.  

Odotan innolla, että pääsen mukaan kehittämään Tahdon asiakkaiden toimintaa ja arkea helpommaksi ja turvallisemmaksi innovatiivisten, asiakaslähtöisten ja helppokäyttöisten IT-ratkaisujen avulla. 

Karilla on selkeä visio siitä, mitä asioita hän haluaa edistää Tahdolla.

Haluan olla jakamassa osaamistani ja kokemustani Tahdon asiakkaille. Kannan osaltani vastuuta siitä, että saamme yhdessä toteutettua kestäviä ja turvallisia ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Merkittävimmät valinnat ja linjaukset tehdään jo siinä vaiheessa, kun ratkaisuja vasta muotoillaan. Esimerkiksi tietoturvaa tai skaalautuvuutta ei voi onnistuneesti toteuttaa jälkikäteen. Kokonaisarkkitehtuurityön avulla ratkaisu sovitetaan organisaatioon sekä tunnistetaan tarvittavat muutokset esimerkiksi tiedonhallintaan, prosesseihin ja osaamiseen.”

Matka ATK-tukihenkilöstä tietohallintopäälliköksi on tuonut laaja-alaista näkemystä IT-alasta

Karin työura IT-alalla on pitänyt sisällään niin ATK-tukihenkilön, IT-suunnittelijan, tietotekniikka- ja tietoturvapäällikön kuin tietohallintopäällikönkin tehtäviä.

Olen saanut olla mukana laajoissakin muutosprojekteissa, ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa mm. verkko-, tallennus- ja palvelinratkaisuja, tietoturvaa, päätelaitteiden hallintaa, ITSM-ratkaisuja ja pilvipalveluiden käyttöönottoja. Vuosina 2015-2017 olin muodostamassa isoon organisaatioon reilun kymmenen hengen tietohallintoyksikköä ohjaus- ja johtamiskäytäntöineen sekä valtaosin Microsoft-teknologioin toteutettua IT-ympäristöä, joka päästiin suunnittelemaan miltei tyhjältä pöydältä.” 

Kari on toiminut Hämeen ammattikorkeakoulussa tietohallintopäällikkönä vuodesta 2017 alkaen. HAMKin tietohallinnossa työskentelee kolmisenkymmentä kehittämisen, tietotekniikan, tietojärjestelmien, digipedagogiikan ja IT-palveluiden ammattilaista viidessä asiantuntijatiimissä.

”HAMKissa panostimme viimeisen viiden vuoden aikana erityisesti kokonaisarkkitehtuurityöhön, projektijohtamiseen, IT-palveluhallinnan ratkaisujen hyödyntämiseen sekä koulutuksen digitransformaation edellytysten vahvistamiseen. Viime vuoden lopussa saimme päätökseen mittavat identiteetinhallinta- ja integraatioalustaprojektit.” 

Modernien IT-ratkaisujen avulla ja yhteisöllisen työskentelyn alustoja hyödyntämällä koronapandemia ei pysäyttänyt tai hidastanut kehittämistä.

”Melkeinpä päinvastoin… esimerkiksi Business Architecture -tiimiläisten kanssa aloitimme työpäivät yhteisellä virtuaalisella kahvihetkellä Teams -palvelussa. Ensin haluttiin vaan yhdessä varmistaa, että kukaan ei jää yksin ja kaikki pysyvät tekemisessä mukana. Mutta aika nopeasti huomattiin, että tiimin yhteistyö ja kommunikointi olikin näiden lyhyiden säännöllisten etähetkien myötä kasvanut jopa vahvemmaksi kuin ennen koronaa.” 

Korkeakoulujen asiantuntijat ovat vahvasti verkottuneita ja työskentelevät yhdessä ratkaistakseen yhteisiä haasteita ja jakaakseen hyviä käytäntöjä ja kokemuksia.

”Olen itse ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi korkeakoulujen tietoturva- ja IT-johtajien verkostoissa sekä AAPA-verkoston edustajana korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä KOOTuessa.”  

Voit tutustua Kariin tarkemmin hänen LinkedIn-profiilissaan.

Tahto Group