Ovatko organisaatiot tuomittu epäonnistumaan hybridityön aikakaudella? - Tahto Group

Ovatko organisaatiot tuomittu epäonnistumaan hybridityön aikakaudella?

17.5.2022 Sanni-Kaisa Miettinen

Ihmiset ovat kulkeneet pitkän matkan viimeisten vuosien aikana. Matka on muokannut ihmisten prioriteetteja ja ajatuksia työstä osana muuta elämää. Tämä ajatusmaailman muutos tulee muokkaamaan tulevaisuuden työn tekemistä tavoilla, joita ei olla nähty aiemmin. Miten organisaatiot voivat voittaa tässä tilanteessa, jossa laivan suuntaa tulee kääntää 180 astetta?

Suurin osa lukijoista voinee yhtyä ajatukseen siitä, että oma tapa ajatella työstä sekä työn ja muun elämän suhteesta on muuttunut ainakin osittain viimeisen kahden vuoden aikana. Osa ihmisistä on alkanut pohtimaan sitä, mikä tekee työpaikasta hyvän; mitkä ovat ne syyt, jonka vuoksi annan työpanokseni juuri tälle organisaatiolle?

Organisaatioilla onkin nyt näytön paikka – miten muotoilla työpaikasta sellainen, joka vastaa muuttuneisiin prioriteetteihin ja työntekijöiden kasvaneeseen omanarvontunteeseen?

Muutos ihmisten prioriteeteissa vie organisaatioita kohti uusia toimintatapoja

Tietotyöläisten kokema pakotettu etätyömoodi on vaikuttanut luonnollisesti moniin asioihin. Kokemukset myöhäisemmistä herätyksistä, keittiön pöydän ääressä vedetyistä työpäivistä, itse tehdyistä tai lämmitetyistä lounaista ja kesken päivää suoritetuista kävelylenkeistä ovat jakaneet ihmisiä eri puolille mielipidekenttää. Osa on rakastunut jatkuvaan etätyöskentelyyn, osa kaipaa paluuta toimistolle mahdollisimman pikaisella aikataululla. Osa on taas löytänyt molemmista vaihtoehdoista ne parhaat puolet ja haluaa hyödyntää niitä täydellä teholla omassa arjessaan.

Koetut kokemukset ovat herättäneet ihmiset ajattelemaan sitä, mikä oikeastaan on tärkeää – esimerkiksi hyvinvointi, läheiset ihmiset, ajankäyttö ja tarkoituksellisuus – ja tunnistamaan myös ne asiat, jotka eivät ole niin tärkeitä. Ihmiset haluavat luonnollisesti pyhittää ison osan ajastaan itselleen tärkeille asioille ja odottavat saavansa kunnon vastiketta sille ajalle, jotka he käyttävät muihin asioihin.

Microsoftin vuoden 2022 Work Trend Index -tutkimuksen mukaan mukaan yli puolet (53%) tietotyöläisistä on tänä päivänä valmiita priorisoimaan terveyttään ja hyvinvointiaan työnteon edelle verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan. Tulos kertoo sen, että työnantajien täytyy olla valmiita katsomaan eteenpäin – pelkkä lounasetu ja yksi etäpäivä viikossa ei ole jatkossa välttämättä se asia, jolla työntekijät antaisivat aikansa ja energiansa organisaation käyttöön.

Työmarkkinoilla suhisee – muutos on jo täällä

Etä- ja hybridityön lisääntyminen on aiheuttanut kuhinaa työmarkkinoilla niin globaalisti kuin valtakunnallisestikin. Microsoftin Work Trend Index -tutkimuksen mukaan lähes viidennes työntekijöistä (18%) vaihtoi työpaikkaansa vuoden 2021 aikana. Viisi suosituinta syytä vaihtaa työpaikkaa oli tutkimuksen mukaan henkilökohtainen hyvinvointi ja mielenterveys (24%), työn ja muun elämän tasapaino (24%), riski sairastua koronavirukseen (21%), epäluottamus johtoon (21%) ja joustavan työajan ja -paikan puute (21%). Työntekijän omasta mielestään ansaitseman palkankorotuksen tai ylennyksen saamatta jääminen jäi listan seitsemännelle sijalle (19% vastaajista) – tämä on myös yksi osoitus muuttuneista prioriteeteista.

Tutkimuksen mukaan lähes viidennes tietotyöläisistä vaihtoi työpaikkaansa vuonna 2021.

Muutosta on tapahtumassa myös etä- / lähityön tekemisessä, sillä tutkimukseen vastanneista hybridityöntekijöistä yli puolet (51%) pohtii vakavissaan siirtymistä kokonaan etätöihin, kun taas 57% etätöitä tekevistä henkilöistä harkitsee siirtymistä hybridimalliin.

Jos nykyinen työpaikka ei tarjoa vastinetta niille odotuksille, joita työntekijälle on uusien kokemuksien myötä muodostunut, mahdollisuudet työnantajan vaihtamiselle ovat lisääntyneet. Organisaatioiden ei kannata tuudittautua ajatukseen, että he olisivat turvassa tältä muutokselta ilman toimenpiteitä – muutoksen tulisi koskea jokaista työnantajaa, niin suuria organisaatioita kuin pieniäkin.

Apple on hyvä (tai huono) esimerkki ensin mainituista: saimme lukea pitkin kuluvaa vuotta uutisia, joiden mukaan yhtiö tulisi pakottamaan työntekijänsä palaamaan toimistolle pandemian hellittäessä.  Tämä aiheutti suurta vastustusta yhtiön työntekijöissä ja lopulta mm. heidän koneoppimisjohtajansa Ian Goodfellow erosi tehtävästään joustavuuden puutteen vuoksi.

Miten organisaatiosi menestyy hybridiympäristössä?

Jokaisen organisaation kannattaa miettiä, miten se voi johtaa henkilöstön käynnissä olevan muutoksen läpi siten, että kaikkien hyvinvoinnista pidetään huolta parhaalla mahdollisella tavalla. Avoimia kysymyksiä on hurja määrä, mutta keskeistä on löytää keinot, jolla

  • pidetään huolta työntekijöiden jaksamisesta
  • varmistetaan, että työn tekemisen paikat ovat kaikille selkeät
  • varmistetaan, että yhteiset työn tekemisen tavat ovat kaikille selkeät

Jotta organisaatio pystyy vastaamaan työntekijöidensä päivittyneisiin odotuksiin, niiden täytyy alkaa ajattelemaan asioita uudella tavalla. Työntekijät ovat löytäneet uusia asioita, joita he arvostavat korkeammalle kuin ”perinteisiä” työn tekemiseen liittyviä etuja ja lainalaisuuksia ja paluuta vanhaan ei ole.

Parhaat johtajat luovat kulttuurin, joka arvostaa ja ruokkii vapautta ja asettaa työntekijöidensä hyvinvoinnin etusijalle. Kun tämän ymmärtää, organisaatio voi luoda siitä uskomattoman kilpailuedun työmarkkinoilla ja jolla se voi tukea pitkän tähtäimen kasvua.

Muutoksen johtaminen ei ole koskaan vailla haasteita. Osaan haasteista voi varautua etukäteen helpommin, toisiin ei välttämättä löydy selkeitä vastauksia oman organisaation sisältä. Onneksi muutosta ei tarvitse johtaa yksin, vaan apua, tukea ja näkemystä on saatavilla asiantuntevilta kumppaneilta. Olemme Tahdolla tehneet tämän asian ympärillä töitä jo vuosien ajan ja meillä on olemassa ratkaisumalli.

Sanni-Kaisa Miettinen

Kun tietotyön asiantuntijalle ja Tahdon partnerille Sanni-Kaisalle iskee kausittainen neuloosi, kunnianhimon taso on vähintään yhtä korkealla kuin äänentaso kuoroharjoituksissa.