Mitä on aito IT-kumppanuus? - Tahto Group

Kohti kokonaisvaltaista IT:tä – mitä se on?

29.8.2018

Minulta on kysytty useita kertoja vuosien varrella, miksi lähdin yrittäjäksi tai miksi Tahto Group on perustettu. Olen joutunut kysymään sitä myös itseltäni ja työkavereiltakin. Mitä me oikein teemme IT-palvelumarkkinoilla ja miksi? Mitä on aito IT-kumppanuus? Jotkuthan kutsuvat tätä missioksi ja visioksi. Minä olen kutsunut tätä kasvuprosessiksi ja eräänlaiseksi identiteetin löytämiseksi.

Olemme pitäneet työyhteisössä ja monien sparrauskumppaneiden kanssa lukuisia workshoppeja, jossa tätä vastausta on yritetty etsiä. Workshopeissa on syntynyt monenlaisia kuvauksia, kaavioita ja esityksiä positiostamme, yrityksen nykytilasta ja tulevaisuuden tavoitteista. Olemme käyttäneet näihin mietintöihin aikaa ja ajatuksia jopa liiankin paljon.

Vastaus kysymykseen löytyi läheltä

Vastausta etsiessämme olimme koko ajan liian pienissä osa-alueissa, arvoissa, teknologioissa, henkilöstön osaamisessa ja numeerisissa tavoitteissa. Itse löysin vastauksen kahdesta suunnasta: haaveesta ja nykyisiltä asiakkailta. Ymmärsin, että olin jo pitkän aikaa ennen yrittäjäksi ryhtymistä halunnut luoda sellaisen toimintamallin ja palvelun, jolla pystyisimme tarjoamaan aidosti asiakasta hyödyttävän kokonaisvaltaisen IT-palvelun. En välttämättä tiennyt miten se olisi mahdollista tai kuinka sen loisin, mutta sitä kohti olen aina pyrkinyt. Vastauksen löytämistä helpotti ennen kaikkea ne palautteet ja keskustelut, mitä olen käynyt asiakkaidemme kanssa. Ymmärsin, että olemme asiakkaidemme arjessa mukana enemmän kuin itse tajuammekaan. Asiakkaat kokevat yhteistyömme arvokkaaksi ja mieltävät meidät kokonaisvaltaiseksi IT-palvelukumppaniksi.

Mistä kokonaisvaltainen IT-kumppanuus koostuu?

Meidän näkökulmastamme todellinen IT-kumppanuus edellyttää aina asiakkaan ymmärtämistä. On osattava aidosti kuunnella asiakasta, ymmärtää toimialaa, havaita tarpeet sekä tuottaa ratkaisuehdotukset mahdollisimman joustavasti. Joskus tarpeiden määrittely tai hahmottaminen voi olla hankalaa. Tässä tapauksessa meidän on osattava toimia tulkkina ja sparraajana asiakkaan oman ymmärryksen löytämisessä.

Palvelumallimme ja sopimuksemme on luotu alusta lähtien asiakkaiden tarpeisiin mukautuvaksi, oli kyse sitten hinnoittelusta, sopimusten kestosta tai käytettävistä teknologioista. Pystymme palvelukonseptimme avulla joustamaan ja mukautumaan aina asiakkaan tarpeeseen eikä asiakas ole kiinni tietyssä palvelussa esimerkiksi sopimusten tai teknologiavalintojen kanssa. Asiakas ei ole kiinni edes meissä.

Aito yhteistyö ja vuoropuhelu tuottaa lopullisen hyödyn

En näkisi enää edes mahdolliseksi tarjota IT-palveluita ellemme olisi asiakkaidemme kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa molemmin puolin. IT-maailma menee niin vauhdilla eteenpäin, että kenelläkään ei ole varaa passivoitua. IT vaatii johtamista myös pienissä organisaatioissa. Meillä palvelumalliin kuuluvat aina ratkaisut ja toimintamallit jatkuvaan vuoropuheluun ja kehittymiseen.

Ensin perusasiat kuntoon, kehittymisen aika tulee sen jälkeen

Emme halua puskea asiakkaillemme uusia ratkaisuja läpi väkisin. Toiminnan digitalisaatiota on hyvä viedä eteenpäin askel askeleelta. Perus IT-ympäristön ratkaisut on ensiksi syytä laittaa kuntoon ja käyttäjien valmius kehittymiseen ja osaaminen on syytä varmistaa. On aivan turhaa satsata hienoihin digipalveluihin, jos toimiston verkot eivät toimi ja tietokoneet ovat hitaita. Kokonaisvaltaisuus on siis eri osa-alueiden huomioimista, kuuntelemista ja aistimista. Se on vuoropuhelua, joustavuutta, sparraamista ja kehittämistä sekä perusasioiden tukemista. Näitä asioita kohti olemme kehittäneet palveluitamme ja jatkamme tällä tiellä.