IT-kulut haltuun keskittämällä

Julkaisija:

Maksatko tietämättäsi turhia IT-kuluja monelle palveluntuottajalle?

Kuka hoitaa IT-tukenne tai infranne? Entä kenelle soitat Office 365 –asioissa? Kuka auttaa organisaatiotasi eteenpäin digitalisaatiossa? Kuka kehittää kanssanne IT-asioitanne toivomaanne suuntaan?

Onko vastaus jokaiseen kysymykseen eri palveluntuottaja? Usein näin on. Silloin on hyvin todennäköistä, että kokonaiskuvan hallinta ei ole yhdenkään palveluntuottajan pöydällä. Ja on myös mahdollista, että maksat monelle palveluntuottajalle yhteensä paljon enemmän kuin maksaisit yhdelle samoista palveluista.

 

 

Mikä on organisaatiosi IT-strategia?

Harvalla meistä on rajaton budjetti, kulut on voitava budjetoida tarkasti. IT-asioissa kokonaiskuvan hallinta on tärkeässä osassa, jos resurssit halutaan hyödyntää ja kohdentaa oikein. IT:n ei voi ajatella olevan oma osa-alueensa, irrallaan muusta liiketoiminnasta. Toimiva, strategisesti hyvin suunniteltu ja johdettu IT on osa kaikkea toimivaa liiketoimintaa. Jos rahalliselle panostukselle halutaan saada täysi hyöty, on IT suunniteltava holistisesti, koko organisaatio ja sen tavoitteet huomioiden. Jos IT on jaoteltu eri toimijoiden kesken, kokonaisuuden hallinnan puute vaikuttaa koko IT:n sujuvuuteen. Vaikka eri osaset olisivatkin sinällään tehokkaita, näiden osaoptimoitujen saarekkeiden erillisyys tuottaa väistämättä tiettyjä ongelmia mm. tiedonkulussa, aiheuttaen näin lisätyötä.

Panosta tärkeimpään

IT-asioiden hyvä organisointi mahdollistaa resurssien kohdentamisen sinne minne ne tulee kohdentaa, eli henkilöstöön: hyviin työkaluihin, toimivaan arkeen, koulutuksiin, kehittymisen tukemiseen. Raha on väärin kohdennettu, jos valtaosa budjetista menee vähällä käytöllä oleviin laitteisiin tai päällekkäisiin lisensseihin.

Hyvä IT-palveluntuottaja suunnittelee ja tarjoaa ratkaisuja, jotka eivät sido asiakasta palveluntuottajakohtaisiin omiin lisensseihin vaan maksimoivat asiakasvapauden ratkaisuilla, jotka ovat muokattavissa, skaalautuvia ja vaihdettavissa. Hyvän IT-palveluntuottajan kanssa ei tarvitse olla naimisissa vaan palveluntuottajan tulee olla taho, jolta organisaatio voi saada tarvitsemansa palvelun ja tuen juuri niin kuin asiakas tarvitsee ja toivoo.

Meidän tapamme

Me haluamme tarjota asiakkaillemme kaiken yhdeltä tiskiltä. Samaan tapaan kuin IT ei ole oma erillinen kuplansa, mielestämme hyvää asiakaspalvelua on vaikea tehdä ilman kokonaisvaltaista kiinnostusta ja asiantuntemusta asiakkaan koko IT:tä kohtaan. Miten voisimme tukea arkityössä, jos emme hallitsisi tarvittavia työvälineitä ja tarjoaisi niihin liittyviä koulutus- ja tukipalveluita? Miten voisimme kehittää palveluamme ja kumppanuutta asiakkaidemme kanssa, jos emme tietäisi mikä on asiakkaidemme IT-strategia? Mielestämme nämä kaikki asiat ovat syvässä yhteydessä toisiinsa ja jos asioita halutaan kehittää, on niitä tarkasteltava ja hallittava kokonaisuutena. Ja mikä tärkeintä, meille kumppanuus perustuu vain ja ainostaan siihen, että me laitamme asiat sujumaan, ei sopimuspakkoon. Me sitoudumme asiakkaisiimme, asiakkaamme sitoutuvat meihin jos haluavat.

Haluaisitteko IT-kumppanin, jota kiinnostaa? Me haluamme tehdä IT-arjestanne parempaa ja auttaa teitä saamaan täyden hyödyn IT-budjetistanne!

#asiakasvapaus

Ota yhteyttä!