IT-kulut haltuun keskittämällä - Tahto Group

IT-kulut haltuun keskittämällä

11.9.2018

Jakautuvatko organisaatiosi IT-kulut tietämättäsi turhaan monelle palveluntuottajalle?

Kuka hoitaa IT-tukenne tai infranne? Entä kenelle soitat Office 365 –asioissa? Kuka auttaa organisaatiotasi eteenpäin digitalisaatiossa? Kuka kehittää kanssanne IT-asioitanne toivomaanne suuntaan?

Onko vastaus jokaiseen kysymykseen eri palveluntuottaja? Usein näin on. Silloin on hyvin todennäköistä, että kokonaiskuvan hallinta ei ole yhdenkään palveluntuottajan pöydällä. Ja on myös mahdollista, että maksat monelle palveluntuottajalle yhteensä paljon enemmän kuin maksaisit yhdelle samoista palveluista.

Mikä on organisaatiosi IT-strategia?

Harvalla meistä on rajaton budjetti, vaan IT-kulut on kyettävä budjetoimaan tarkasti. IT-asioissa kokonaiskuvan hallinta on tärkeässä osassa, jos resurssit halutaan hyödyntää ja kohdentaa oikein. IT:n ei voi ajatella olevan oma osa-alueensa, irrallaan muusta liiketoiminnasta. Toimiva, strategisesti hyvin suunniteltu ja johdettu IT on osa kaikkea toimivaa liiketoimintaa. Jos rahalliselle panostukselle halutaan saada täysi hyöty, on IT suunniteltava holistisesti, koko organisaatio ja sen tavoitteet huomioiden.

Jos IT on jaoteltu eri toimijoiden kesken, kokonaisuuden hallinnan puute vaikuttaa koko IT:n sujuvuuteen. Vaikka eri osaset olisivatkin sinällään tehokkaita, näiden osaoptimoitujen saarekkeiden erillisyys tuottaa väistämättä tiettyjä ongelmia mm. tiedonkulussa, aiheuttaen näin lisätyötä.

Panosta kehitykseen, älä anna tekohengitystä kuolevalle IT-infralle

IT-asioiden hyvä organisointi mahdollistaa resurssien kohdentamisen sinne minne ne tulee kohdentaa, eli henkilöstöön ja toiminnan kehittymiseen: hyviin työkaluihin, toimivaan arkeen, koulutuksiin ja kehittymisen tukemiseen. Raha on väärin kohdennettu, jos valtaosa budjetista menee vähällä käytöllä oleviin laitteisiin tai päällekkäisiin lisensseihin.

Hyvä IT-kumppani suunnittelee ja tarjoaa ratkaisuja, jotka eivät sido asiakasta palveluntuottajakohtaisiin omiin lisensseihin vaan jotka maksimoivat asiakasvapauden ratkaisuilla, jotka ovat muokattavissa, skaalautuvia ja tarvittaessa vaihdettavissa toisiin. Hyvän IT-palveluntuottajan kanssa ei tarvitse olla naimisissa vaan palveluntuottajan tulee olla taho, jolta organisaatio voi saada tarvitsemansa palvelun ja tuen juuri siinä määrin, kuin asiakas tarvitsee ja toivoo. Parhaimmillaan IT-kulut ovat myös ennakoitavissa pitkälle eteenpäin, jolloin budjetointi helpottuu.

Meidän tapamme saa IT-kulut hallintaan

Me haluamme tarjota asiakkaillemme kaiken yhdeltä tiskiltä. Samaan tapaan kuin IT ei ole oma erillinen kuplansa, mielestämme hyvää asiakaspalvelua on vaikea tehdä ilman kokonaisvaltaista kiinnostusta ja asiantuntemusta asiakkaan koko IT:tä kohtaan. Miten voisimme tukea arkityössä, jos emme hallitsisi tarvittavia työvälineitä ja tarjoaisi niihin liittyviä koulutus- ja tukipalveluita? Miten voisimme kehittää palveluamme ja kumppanuutta asiakkaidemme kanssa, jos emme tietäisi mikä on asiakkaidemme IT-strategia? Mielestämme nämä kaikki asiat ovat syvässä yhteydessä toisiinsa ja jos asioita halutaan kehittää, on niitä tarkasteltava ja hallittava kokonaisuutena.

Haluaisitteko IT-kumppanin, jota kiinnostaa? Me haluamme tehdä IT-arjestanne parempaa ja auttaa teitä saamaan täyden hyödyn IT-budjetistanne!

Ota yhteyttä, niin keskustellaan, miten me voimme olla teille avuksi.