Digitalisaation johtaminen: Sovellukset ja pilvipalvelut - Tahto Group

Digitalisaation johtaminen: Sovellukset ja pilvipalvelut

11.10.2022 Pekka Hyvärinen

Pilvipalvelut ja pilvisiirtymä kiihdyttävät PK-yritysten ja järjestöjen digitalisaatiota ja muuttavat IT-kumppanin roolia. Miten tämä muutos vaikuttaa organisaatioilla käytössä oleviin sovelluksiin ja miten digitalisaation johtaminen auttaa kääntämään muutos mahdollisuuksiksi? Näihin teemoihin pureudutaan tässä blogissa.

Digitalisaatio on edellytys hyvinvointiin ja menestymiseen

Digitalisaation hyödyntämisestä on tullut kaikkien organisaatioiden menestymisen edellytys. Digitalisaatio käsitteenä voi olla vaikeasti ymmärrettävä. Yksinkertaistettuna se voidaan määrittää tarkoittavan eri työtehtävien hoitamista käyttämällä sovelluksia erilaisilla tietoteknisillä laitteilla. Näin ollen sovelluksilla on hyvin keskeinen rooli digitalisaatiossa.

Prosessit digitalisoituvat ja sovellukset siirtyvät pilveen

Prosessien digitalisoituessa aiemmin paperilla käsitelty tieto siirretään käsiteltäväksi sovelluksiin. Esimerkkinä tästä toimii vaikkapa taloushallinnon ostolaskut ja kuittien hallinta. Sovellusten pilvisiirtymä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että omilla palvelimilla pyörivät sovellukset siirtyvät saman sovelluksen vastaavaan pilvipalveluversioon tai useampaan SaaS-palveluun.

Sovellusten lisääntyessä on tullut yhä tärkeämmäksi varmistaa, että niiden käsittelemä tieto on hallinnassa, tietoa turvataan ja eri lainsäädännön vaatimukset on otettu huomioon. Esimerkkinä tietosuoja-asetus (GDPR) ja henkilötietojen käsittely.

Nopeassa muutoksessa huomion arvoiseksi on noussut myös eri tyyppisten kyvykkyyksien kehittäminen. Uudet hienot sovellukset eivät itsestään saa tuloksia aikaiseksi, vaan aina mukaan tarvitaan osaava ja motivoitunut ihminen. Ihmisten erilaiset lähtökohdat voivat tulla digitalisaation haasteeksi, jos kaikki eivät koe esimerkiksi uuden sovelluksen käyttöönottoa omakseen.

Mitä tämä muutos tarkoittaa IT-alalle?

Maailman siirtyessä sovellusten osalta sovellustoimittajan pilvessä pyöriviin pilvipalveluihin (SaaS – Software as a Service), omien palvelimien aika alkaa olemaan ohi. Keskeisiä syitä pilvipalveluihin siirtymiseen ovat mm. niiden helppo käyttöönotto, huoleton ylläpito ja erinomainen saavutettavuus internetin kautta. Myös kokonaiskustannukset ovat usein pienemmät, kun ostajan ei tarvitse huolehtia mm. sovellusta pyörittävän palvelimen toimintakunnosta ja tietoturvasta, yritysverkkoratkaisuista ja versiopäivityksistä.

IT-palveluala on kasvanut pitkälti perinteisten omien palvelimien jatkuvien IT-palveluiden avulla. IT-palveluyritykset ovat tehneet rahaa varmistamalla, että heidän asiakkaiden palvelimet toimivat, tieto on turvassa, verkot toimivat yms. Sovellusten siirtyessä pilvipalveluihin IT-kumppanin rooli muuttuu.

Palvelimiin liittyvien IT-palveluiden sijaan asiakkaat tarvitsevat apua pilvisiirtymän suunnitteluun, johtamiseen ja ihmisten tukemiseen. Johtamisessa keskiössä on kokonaiskuvan kuvaaminen kokonaisarkkitehtuurin avulla, sovellusten pilvisiirtymän suunnittelu, muutosprojektien suunnittelu ja projektisalkun hallinta sekä tietoturvan johtaminen ja tietosuojan huomioiminen. Ihmisten tukemisessa tukipalveluiden lisäksi tarvitaan jatkuvaa työtä hybridityön mallien rakentamiseen, osaamisen kehittämiseen ja muutokseen motivoimiseen. 

Autamme johtamaan muutosta.

Olemme auttaneet pian kymmenen vuotta PK-yrityksiä ja järjestöjä digitalisaation johtamisessa ja suosittelemme, että aloitatte sovellusten pilvisiirtymän johtamisen seuraavilla toimenpiteillä:

  1. Kuvaatte mitä organisaationne tekee eli tunnistatte toiminnot
  2. Listaatte kaikki käytössä olevat sovellukset ja kirjaatte mikä sovellus kuuluu minkäkin toiminnon alle
  3. Käytte läpi kaikki käynnissä olevat kehitysprojektit
  4. Tunnistatte projektit, joilla on vaikutukset sovelluksiin
  5. …?

Tämän jälkeen on jo paljon parempi kokonaiskuva siitä, mitä muutoksia sovellusarkkitehtuuriin on tulossa ja mikä vaikuttaa mihinkin. Jos haluat jutella 5. kohdasta ja IT-johtamisen malleista & työkaluista, niin pirauta suoraan mulle, pistä sähköpostia tai connectaa LinkedInissä. Autan mielelläni 5. kohdasta eteenpäin! :)

Autamme tunnistamaan liiketoimintasi ja digitalisaation välisen yhteyden. Löydämme mahdollisuuksia ja osaamme kertoa niistä ymmärrettävästi.

Aloitetaan IT-johtaminen yhdessä.

Pekka Hyvärinen

Pekka on Outokummun kasvatti, joka toimii katalysaattorina Tahdon kasvun takana. Musiikillinen mies polkee intohimoisesti pyöräänsä, joskus jopa palavereissa.