Windows Virtual Desktop - Tahto Group

Murupolku-navigointi

Virtualisoi työpöytäsi Windows Virtual Desktopin avulla

Windows Virtual Desktop mahdollistaa Windows 10 -työpöydän ajamisen ohjelmistoineen virtuaalisesti miltä tahansa koneelta ja mistä tahansa lokaatiosta. Näin ollen voit esimerkiksi käyttää sensitiivistä tietoa sisältäviä tai raskaita tiedostoja käsitteleviä ohjelmistoja tietoturvallisesti ja kätevästi vaikkapa omalta, henkilökohtaiselta tietokoneeltasi.

Käytä sensitiivistä tietoa sisältäviä sovelluksia tietoturvallisesti myös kotikoneilta

Microsoft 365 Business Premium -lisenssin takaa löytyvä Windows Virtual Desktop tarjoaa modernin ratkaisun sensitiivisten tietojen suojaamiseen. Sovellukset voidaan asettaa käynnistymään Microsoftin Azure-ympäristöön luodulla virtuaalityöasemalla ja identiteetin ja pääsynhallintaa voidaan tehostaa kaksivaiheisella tunnistautumisella. Tällä tavoin sovellukseen ja sen sisältämiin tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan ne henkilöt, joilla siihen on oikeus.

Jos koneet ovat liitettynä organisaation Active Directory -käyttäjähakemistoon, niitä voidaan hallita Microsoftin Intune-sovelluksen avulla. Tällöin varmistetaan, että sovelluksia käytetään varmasti tietoturvallisesti. Intunella ei kuitenkaan voida hallita henkilökohtaisia koneita. Virtualisoituun työpöytään käyttäjä voi kirjautua kätevästi laiteriippumattomasti, joten esimerkiksi vapaaehtois- tai projektityöntekijät voivat käyttää erilaisia sote-sovelluksia omilta, henkilökohtaisilta tietokoneiltaan turvallisesti.

Matka työpöydän virtualisoimiseen

head-idea

Projektin suunnittelu

Kartoitamme asiakkaan nykytilanteen ja suunnittelemme, missä laajuudessa projekti toteutetaan.

tools-wench-screwdriver

Tekninen toteutus

Asiantuntijamme pystyttää Windows Virtual Desktopin vaatiman teknisen ympäristön Microsoft Azureen.

data-transfer

Testijakso

Testaamme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisun toimivuutta.

business-climb-top

Suunnitelma tuotantoon viemiseksi

Luomme yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman, milloin toteutus viedään tuotantoon.

Suunnittelutyöpöytä - virtuaalisesti

Joskus työn tekeminen vaatii laitteilta huomattavia tehoja; esimerkiksi raskaat CAD-suunnitteluohjelmat eivät perinteisesti pyöri millä tahansa koneella. Näissä tapauksessa myös työn liikkuvuus kärsii, koska käsiteltävät tiedostot ovat isokokoisia ja suunnitteluohjelmat rajoittuneita.

Windows Virtual Desktop ratkaisee tämän haasteen virtualisoimalla Windows 10-työpöydän ja suunnitteluohjelmistot, jolloin niihin pääsee käsiksi laiteriippumattomasti mistä tahansa. Suunnitelutiedostot voidaan pitää siististi ja keskitetysti pilvipalveluiden tiedostojaoissa, jossa ne myös varmuuskopioidaan. Tällöin organisaatiolla ei ole enää tarvetta omalle palvelinkapasiteetille.

Esimerkki organisaatiosta, jolle virtuaalinen työpöytä voisi tuoda helpotusta

Esimerkkitapauksessa organisaationa on suunnittelutyötä tekevä insinööri- tai arkkitehtitoimisto, jossa työskentelee 25 raskaita suunnitteluohjelmistoja käyttävää työntekijää.

Tarjoamme toimistolle Microsoft 365- ja Azure-teknologiaa hyödyntävän ratkaisun, jolla pienennetään laitekustannuksia, typistetään ohjelmistojen ja palvelinten ylläpitoon liittyviä kuluja ja tehdään etätyöstä toimivampaa. Käyttäjän oma työpaikka seuraa pilvenhattaralla aina sinne, missä hän ikinä liikkuukaan.

Raskaaat ja suurikokoiset suunnittelutyötiedostot omalla, paikallisella palvelimela

Palvelimia ylläpitää, valvoo ja varmistaa ulkoinen kumppani. Työpöydän virtualisoinnilla tarve omalle palvelinkapasiteetille häviää, jolloin organisaatio säästää palvelimen ylläpitoon liittyvissä kuluissa.

Raskaat ohjelmistot vaativat tehotyöasemia

Suunnittelutyö on vaativaa, ja siihen liittyvät työkalut vaativat myös paljon koneelta, jolla niitä käytetään. Virtualisoimalla ohjelmistot ja varaamalla graafisen laskentatehon suoraan Azuren pilvestä, ohjelmistot pyörivät kevyesti myös perusläppäreillä. Tämä säästää huomattavia summia organisaation laitekustannuksissa.

Etätyön tekeminen on hankalaa paikallisten resurssien suuren käyttöasteen vuoksi

Koska suunnittelutiedostot ovat niin raskaita ja isokokoisia, niiden etäkäyttö pilven yli on usein hankalaa ja hidasta. Kun ympäristö virtualisoidaan, etäkäyttö ja tiedostojen jakaminen helpottuu huomattavasti.

Pekka Hyvärinen

Liiketoimintajohtaja, vt. toimitusjohtaja

040 043 7907

pekka.hyvarinen@tahtogroup.fi

Virtualisoidaanko sinunkin työpöytäsi?

Jos haluat kuulla lisää virtuaalisen työpöydän mahdollisuuksista sinun organisaatiollesi, autamme sinua mielellämme!

Ota yhteyttä