8 kysymystä, joiden avulla selvität organisaatiosi IT:n nykytilan - Tahto Group

8 kysymystä, joiden avulla selvität organisaatiosi IT:n nykytilan

29.3.2021 Tuukka Miettinen

Kun organisaatio käyttää olemassa ja saatavilla olevaa informaatioteknologiaa oikein, se näkyy yleensä positiivisella tavalla heidän liiketoiminnassaan. IT:stä on tullut elinehto käytännössä jokaiselle organisaatiolle riippumatta sen toimialasta. IT:n tarpeen taso luonnollisesti vaihtelee toimialoittain ja organisaatioittain; puukäsitöitä tekevä verstas tuskin tarvitsee käyttöönsä samanlaista sovellusarsenaalia kuin vaikkapa geeni- ja viruslääkkeitä valmistava yritys. Tärkeintä on saavuttaa se IT-kyvykkyys, jonka avulla organisaatio toimii tehokkaasti.

Tiedä missä olet, ennen kuin yrität edetä

Vanhoja IT-ratkaisuja käyttävät PK-yritykset ja järjestöt voivat kokea hankalana alkaa uudistamaan IT-ympäristöjään täydellisesti. Uudistamisprosessi saattaa vaikuttaa todella kalliilta ja aikaa vievältä, eikä takeita onnistumisesta ole. Suurimmatkin palapelit rakennetaan kuitenkin pala kerrallaan, tarkasti suunnitellen.

Ennen kuin organisaatio lähtee kuitenkaan uudistamaan mitään, sen kannattaa päästä kartalle siitä, missä se on tällä hetkellä menossa IT-maturiteettinsa ja kokonaisarkkitehtuurinsa suhteen. Kun järjestelmiä lähdetään uusimaan tai kokonaan uusia otetaan käyttöön, pitää tietää miten uudistus vaikuttaa muuhun IT-ympäristöön. Mitä integraatioita on olemassa ja mitä tulee olemaan jatkossa, mitkä järjestelmät hoitavat mitäkin prosessia, mitä järjestelmillä halutaan saavuttaa ja niin edelleen. 

8 kysymystä nykytilan selvittämiseen

Koostimme 8 kysymystä, joihin rehellisesti vastaamalla organisaatio saa hyvän käsityksen siitä, missä se on tällä hetkellä IT- & Digi -tiekartalla ja mihin osa-alueisiin sen kannattaa ensimmäisenä kiinnittää huomiota.

  1. Mitä sovelluksia meillä on käytössämme ja mistä komponenteista IT-infrastruktuurimme koostuu?
  2. Mitä bisnekseen liittyviä haasteita odotamme IT:n ratkaisevan nyt ja huomenna?
  3. Tukeeko tällä hetkellä käytössämme oleva IT-ympäristö meidän ydinliiketoimintaamme?
  4. Onko meillä tarpeeksi asiantuntemusta ylläpitää ja käyttää nykyisiä IT-ratkaisujamme?
  5. Mistä meidän suurimmat IT-kulumme koostuvat tällä hetkellä?
  6. Mikä on nykyisen IT-ympäristön eri komponenttien elinkaari?
  7. Missä säilytämme ja ylläpidämme tieto-omaisuuttamme ja dataamme?
  8. Onko meillä käytössämme hallinnollisia tai teknisiä ratkaisuja, joilla suojaamme tieto-omaisuuttamme?

Kysymykset ovat aika suoraviivaisia ja vaikuttavat sinällään yksinkertaisilta, mutta kun niitä pohtii ajan kanssa ja vastaa kysymyksiin rehellisesti, mahdolliset kipukohdat alkavat paljastumaan.

Apua nykytilan selvittämiseen ja kehitystoimenpiteiden suorittamiseen

Me autamme asiakkaitamme kartoittamaan heidän kokonaisarkkitehtuuriaan ja löytämään nuo kipupisteet ja kehityskohdat. Luomme asiakkaan kanssa yhteistyössä IT:n ja digitalisoinnin kehityksen tiekartan ja autamme heitä viemään tunnistetut kehityskohteet kunnialla ja hallitusti maaliin. Osaamme ottaa huomioon asiakasorganisaatiomme kokonaisarkkitehtuurin ja ymmärrämme, miten kaikki vaikuttaa kaikkeen. Olemme riippumaton IT-kumppani, jonka vuoksi pystymme aidosti ajattelemaan asiakkaamme parasta ja toimimaan, kuten olisimme asiakkaamme palkkalistoilla.

Tuukka Miettinen

Tuukka pyrkii kehittämään jatkuvasti itseään ja omaa osaamistaan, jotta hän osaisi auttaa muita mahdollisimman hyvin. Tuukka haaveilee oman koiran sekä mökin hankinnasta ja on lupaillut itselleen jo 10 vuoden ajan, että opettelee soittamaan jotain instrumenttia.