Kokonaisarkkitehtuurin kartoitus - Tahto Group

Murupolku-navigointi

Kartoituksella hallintaa

Organisaation nykytilan, tavoitetilan sekä oikeiden toimenpiteiden tunnistamiseksi ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää tunnistaa kokonaisuus. Kokonaisarkkitehtuuri tarkoittaa käytännössä strategian, liiketoiminnan logiikoiden, ihmisten, tiedon, sovellusten ja järjestelmien sekä IT-infrastruktuurin ja näiden relaatioiden tunnistamista ja lopulta, hallintaa.

Kartoitusten tarkoitus

Kartoitusten tarkoituksena on antaa meille ja meidän asiakkaillemme kokonaiskuva organisaation kokonaisuudesta, sen nykytilasta ja tavoitteista. Missä ollaan, minne halutaan mennä ja miksi sinne halutaan päästä?

Kartoitukset auttavat molempia osapuolia pääsemään satulaan tilanteesta ja antavat esimerkiksi hyvän lähtökohdan yhteistyölle esimerkiksi IT Manager -palveluille.

Tutustu IT Manager -palveluumme

Näin kokonaisarkkitehtuurin kartoitus etenee

team-chat

Henkilöhaastattelut

Haastattelemme organisaation avainhenkilöt strategian, liiketoiminnan, sovellusten ja IT-infrastruktuurin kokonaisuuksien osalta.

head-idea

Haastatteluaineiston ja dokumentaation analysointi

Analysoimme haastatteluaineiston ja tunnistamme organisaation eri osa-alueiden nykytilan sekä tavoitetilan. Tässä vaiheessa analysoimme myös organisaation kriittisen tiedon, kuten IT-kulut, hallintodokumentaatiot, prosessikuvaukset ym.

messages-bubble-double

Alustavien havaintojen läpikäynti

Edeltävien analysointien pohjalta muodostetaan alustavat havainnot nykytilasta, tavoitetilasta sekä mahdolliset kipukohdat mitä on havaittu. Tarkennetaan fokusta sekä mietitään mahdollisia jatkohaastatteluita tai toimenpiteitä.

maps

IT- ja digiroadmapin ja kartoitusraportin luominen ja läpikäynti

Alustavien havaintojen läpikäynnin pohjalta lähdetään rakentamaan IT- ja digiroadmapia sekä lopullista kokonaisarkkitehtuuriraporttia. Kun nämä ovat valmiit, ne käydään asiakkaan kanssa läpi. Usein autamme asiakkaita tunnistettujen kehityskohteiden kanssa jatkuvana palveluna tai esimerkiksi hankintakonsultoinnin parissa.

Mikä IT- ja digiroadmap?

Kun asiakkaan tavoitteet ja toimintaympäristö on selvitetty, luomme yhdessä IT:n ja digin kehityksen tiekartan, johon nostamme tunnistetut kehityskohteet ja niiden aikataulun.

Tiekartta visualisoi tulevat kehityshankkeen selkeäksi kokonaisuudeksi, jota on mahdollista johtaa ja toteuttaa askel askeleelta tekemisen kokoisina palasina.

Kokonaisarkkitehtuurin kartoituksen hyödyt asiakkaalle

iris-scan

Kokonaiskuvan selvittäminen

Kokonaisarkkitehtuurikartoituksella selvitetään organisaation nykytila liiketoiminnan, prosessien, ihmisten, tiedon, sovellusten ja IT-infrastruktuurin saralla suhteessa organisaation tavoitetilaan.

business-crossroad

IT- ja digiroadmap suunnannäyttäjänä

Roadmap on nimenomaisesti tiekartta. Se ei ole stabiili, kiveen hakattu konsepti vaan jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä konsepti, jonka avulla löydetään ne askelmerkit, jolla organisaatio saavuttaa tavoitetilansa.

business-climb-top

Epätietoisuudesta hallintaan

Niin kuin kaikessa elämässä, myös bisneksen perusluonteeseen kuuluu tietyn verran epätietoisuutta, varsinkin kun puhutaan hallinnan abstrakteista näkökulmista. Kokonaisarkkitehtuurikartoituksen tarkoituksena on kirkastaa näitä näkökulmia, luoda hallinnan tunnetta ja päästä satulaan.

Lasse Miettinen

Toimitusjohtaja

040 516 4717

lasse.miettinen@tahtogroup.fi

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Jos haluat tietää lisää palveluistamme tai siitä, miten voimme auttaa juuri sinun organisaatiotasi, olemme täällä sinua varten!

Ota yhteyttä