Modernin työn pelikirjat - Tahto Group

Murupolku-navigointi

Microsoft 365 -pelikirja mahdollistaa muutoksen

Teemme jatkuvasti työtä asiakkaidemme kanssa sen eteen, että he pystyvät hyödyntämään paremmin modernin työn sovelluksia ja työtapoja. Yhtenä tärkeänä tavoitteena projekteissamme on luoda asiakkaallemme pelikirja, johon kootaan yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat ohjaamaan modernin työn tekemistä.

Järjestelmä tekemisen tukena

Järjestelmien hankinnassa oleellista ei ole niinkään modernin teknologian tekninen käyttöönotto, vaan käyttäjien osaamisen varmistaminen ja toimintatapojen muutosten jalkauttaminen. Sen vuoksi teknologiaa käyttöön otettaessa suunnitellaan työkalujen roolit arjessa.

Hyvin suunnitellun pelikirjan hyödyt

Työn tekemisen jatkuvuuden, ylläpidon sekä kehityksen varmistamiseksi pelikirjan luominen on oleellisen tärkeä asia: kun asiat on kertaalleen sovittu ja mallinnettu, niitä on helpompi jalostaa eteenpäin kun teknologiat kehittyvät ja tuovat uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Lataa pelikirjamme malli täältä

Pelikirja kertoo henkilöstölle mitä tehdään, missä tehdään ja miten tehdään

Esimerkkejä pelikirjan mahdollisista sisällöistä:

  • Microsoft 365 -palveluiden omistajuus organisaatiossa
  • Sovellusten roolit
  • Tiedostotyöskentelyn käytännöt
  • Sisäisen viestinnän välineet
  • Ryhmätyöskentelyn sovellukset ja tavat
  • Yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa

Organisaatiolle räätälöidyn pelikirjan luominen

iris-scan

Nykytilan ja tavoitteiden kartoittaminen

Selvitämme haastattelujen, kyselyjen tai työpajojen kautta organisaation nykytilan ja tavoitteet modernin työn tekemisen osalta.

business-crossroad

Uusien toimintatapojen muotoilu asiakkaan kanssa alan parhaita käytäntöjä soveltaen

Muotoilemme asiakkaamme kanssa yhteistyössä heille uudet toimintatavat arkeen: mitä sovelluksia käytetään ja miten niitä käytetään, kuka vastaa mistäkin osa-alueesta, ja niin edelleen.

messages-bubble-double

Pelikirjan ja muutosten jalkautus organisaatioon

Käyttöönotossa koulutukset ovat tärkeässä osassa niin työntekijöille kuin vastuuhenkilöillekin. Pelikirja tukee henkilöstöä uusien asioiden omaksumisessa niin projektin käyttöönottovaiheessa kuin sen jälkeenkin. ​Pelikirja toimii projektin jälkeen myös perehdytysmateriaalina mahdollisissa henkilöstömuutoksissa. ​

Pekka Hyvärinen

Liiketoimintajohtaja, vt. toimitusjohtaja

040 043 7907

pekka.hyvarinen@tahtogroup.fi

Pelikirja kuntoon?

Jos haluat kuulla lisää pelikirja-malleistamme tai siitä, miten voisimme auttaa teidän organisaatiotanne, olemme täällä sinua varten!

Ota yhteyttä