Modernin työn pelikirja - työskennelkää tehokkaammin - Tahto Group

Murupolku-navigointi

Vastaa hybridityön vaatimuksiin modernin työn pelikirjamme avulla!

Maailmanlaajuinen pandemia muutti työelämää pysyvästi. Jatkossa työtä tullaan tekemään yhä enemmän missä ja milloin tahansa, jolloin esimerkiksi tiimit voivat olla hyvinkin levällään. Organisaatioiden on joko omaksuttava muutos tai todettava, että työn tehokkuus ja tuottavuus laskee.

Microsoft 365: Hybridityön mahdollistaja (vai uhka?)

Microsoft 365, Slack ja muut helposti käyttöönotettavat sisäisen viestinnän ja tiedonhallinnan mahdollistavat palvelut tuovat organisaatioille mahdollisuuden luoda itselleen toimivan, hybridityön vaatimuksiin vastaavan työskentely-ympäristön. Jos käyttöönottoa ei kuitenkaan suunnitella huolellisesti eikä ympäristön käytölle luoda selkeitä pelisääntöjä, mahdollisuudet voivat äkkiä näyttäytyäkin haasteina.

Miten moni oheisesta "kootut haasteet" -listauksesta kuulostaa tutulta?

Tiedot ja tiedostot eivät löydy, niille ei ole selkeää tallennuspaikkaa tai samaa tietoa ylläpidetään useassa eri paikassa

Ylläpidämme työhömme liittyviä tiedostoja useissa eri järjestelmissä, verkkolevyillä, intrassa ja omilla kovalevyillä. Samaa tietoa ylläpidetään eri järjestelmissä, jolloin siitä saattaa olla useita eri sisältöisiä versioita ja on tuuristaan kiinni, löytääkö työntekijä sen oikean ja ajantasaisen tiedon.

Miksi tuntuu, että kokonaiskuvan hahmottaminen on hankalaa ja jatkuvasti on kiire?

Sisäinen viestintä tökkii - tieto ei tavoita kaikkia

Yrityksen sisäinen viestintä hoidetaan tapauksesta riippuen eri kanavissa: sähköpostilla, Teamsissa, SharePoint- ja/tai muussa intrassa, Slackissa tai kuukausipalaverissa. Sitä, millä perusteella sisäisen viestinnän kanavat määräytyvät, ei tiedä kukaan ja logiikka vaihtuu jokaisella kerralla.

Miksi tiedottamamme asiat eivät mene perille koko organisaatioon?

Yhteisen tekemisen tavat eivät ole selkeitä

Uusien henkilöiden perehdytyksen taso ja laajuus riippuu siitä, kuka hänet perehdyttää. Tiimit työskentelevät omissa oloissaan omien tottumustensa ja mieltymystensä mukaisesti. Yhteisiä asioita dokumentoidaan sattumanvaraisesti eri järjestelmiin, jos dokumentoidaan laisinkaan.

Miksi asiat menevät niin helposti sekaisin?

Tiedolla ei ole selkeää omistajaa tai vastuuhenkilöä

Asiakaspalvelun esihenkilömme vastaa siitä, että asiakkaisiimme liittyvät työohjeet ovat ajan tasalla. Hän on kuitenkin kovin kiireinen, joten he ovat sopineet tiiminvetäjän kanssa, että joku tiimistä muistuttelee muuta tiimiä asiasta tietyin väliajoin.

Miksi Joku ei ole hoitanut tehtäviään ja aiheutti asiakkaan närkästymisen, koska emme toimineet edellisessä palaverissa sopimallamme tavalla?

Mahdollista sujuva arki kaikille työntekijöillesi

target-center

Varmista, että jokaisella sovelluksella, työkalulla, tiedolla ja tiedostolla on selkeä paikkansa ja roolinsa

Pidetään huoli, että jokaisella käytössänne olevalla sovelluksella (Microsoft 365 + muut liiketoimintaan liittyvät sovellukset) on selkeä, uniikki roolinsa. Jokainen tiedosto löytää paikkansa ja jokainen työntekijä löytää haluamansa tiedoston. Varmistetaan, että jokaisella tietokokonaisuudella on omistaja ja vastuuhenkilö. Näin ollen tieto pysyy ajantasaisena ja luotettavana.

office-employee

Luo kaikille yhteiset toimintatavat, joihin jokaisen on helppo sitoutua

Luodaan yhdessä yksinkertaiset ja selkeät yhteisen työskentelyn periaatteet kaikille tietotyötä tekeville henkilöille. Kaikki organisaation jäsenet tietävät, millä tasolla asioita dokumentoidaan, millä tavalla viestitään ja mitä heiltä odotetaan. Uusien henkilöiden on helppo tulla täysillä mukaan tiimiin, kun perehdytyssuunnitelma on laadittu selkeänä pelikirjaan.

messages-bubble-double

Mahdollista sisäisen viestinnän onnistuminen ja tiedon jalkautuminen

Luodaan sisäiselle viestinnälle selkeät pelisäännöt: selkeytetään sisäisen viestin kanavat ja viestien sisällöt sekä viestintätapa. Näin olennainen tieto saavuttaa varmasti oikeat henkilöt oikealla tavalla ja kaikki pysyvät ajan tasalla siitä, missä mennään.

performance-user-graph

Tee organisaatiosi työskentelystä tehokkaampaa ja mielekkäämpää

Tehdään työntekijöistänne tyytyväisempiä ja tuottavampia. Varmistetaan, että jokaisella on käsillään ajantasainen tieto ja tehdään arjesta mielekkäämpää.

Ota ensimmäinen askel kohti toimivaa hybridityöympäristöä kiinteällä hinnalla 3400€ ja 100% tyytyväisyystakuulla!

Tarjoamme ketterän modernin työn pelikirjaprojektin hintaan 3400 euroa. Projektin lopputulemana organisaatiollasi on paremmat edellytykset luoda toimiva ja hyvin organisoitu hybridityöympäristö.

Kiinteä hinta edellyttää, että organisaatiollanne on käytössä soveltuvat ja voimassaolevat Microsoft 365 -lisenssit. Mikäli haluatte ottaa Microsoft 365 -palvelut käyttöönne, voimme yhdistää pelikirjan toteutuksen osaksi laajempaa palveluiden käyttöönottoprojektia.

Mikäli yhteistyömme aikana ilmenee tarvetta muille mahdollisille lisätöille, niiden veloitus sovitaan erikseen.

Jos jostain syystä koet, että pelikirja ei vastaa sitä, mitä sovittiin, olemme valmiita antamaan toteutuksillemme 100% tyytyväisyystakuun. Saat siis taatusti organisaatiotasi hyödyttävän kokonaisuuden tai rahasi takaisin!

Varaa 15 minuutin veloitukseton demo tästä » Olen vakuuttunut, aletaan jo hommiin »

Ensimmäiset askeleet kohti jatkuvaa kehitystä

Ensimmäinen työpaja: Aloitus

Määritellään aluksi, mikä pelikirjan tavoite on ja miksi sitä on lähdetty tekemään. Käydään läpi, mitä mahdollisuuksia Microsoft 365 voi teille tuoda ja katsotaan, miten voimme vastata teidän organisaationne haasteisiin.

Toinen työpaja: Viestintä

Kartoitetaan organisaationne nykyiset viestintäkanavat ja niiden roolit. Määritellään käytössä olevien työvälineiden roolit viestinnässä. Luodaan selkeä kuva siitä, miten viestintään liittyvät kanavat ja työtavat rakentuvat jatkossa.

Kolmas työpaja: Tiedostojen käyttö

Luodaan selkeät toimintatavat ja -ohjeistukset henkilökohtaisten, tiimien ja organisaation tiedostojen käsittelylle. Käydäään läpi ja päivitetään nykyiset työohjeet ja ohjeistukset tiedostojen käsittelyyn liittyen. Määritellään työvälineiden roolit ja tietojen tallennuspaikat.

Neljäs työpaja: Pelikirjan esittely ja jatkosuunnitelmat

Käydään läpi uusi modernin työn pelikirja organisaatiolle ja pohditaan yhdessä, miten modernin työn tekemistä voidaan kehittää jatkossa vieläkin paremmaksi.

Haluatko nähdä, miltä pelikirja näyttää käytännössä?

Varaa tästä lyhyt, veloitukseton, demo!

Vartti aikaa? Mahtavaa, näytämme sinulle, miltä pelikirja näyttää käytännössä! Varaa sinulle sopiva aika oheisesta kalenterista.

Aidosti arjen työtä tukeva ratkaisu

Pelikirja 2.0 – turboahdettu uutuus

Olemme toteuttaneet jo lukuisille asiakkaillemme modernin työn pelikirjoja, joihin olemme koonneet organisaation yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat ohjaamaan modernin työn tekemistä. Veimme nyt pelikirjan toteutuksen seuraavalle tasolle ja loimme Microsoftin SharePointiin toteutettavan modernin työn pelikirjan, joka tulee osaksi Teamsia ja toimii näin organisaatioiden tietotyön kulmakivenä.

Aito muutos arkeen on täällä

SharePointiin rakennettu pelikirja integroituu saumattomasti Teamsiin ja tuo työohjeet, tiedonhallinnan ja muut modernin työn osa-alueet aidosti osaksi ihmisten arkea. Työntekijäsi pysyvät ajan tasalla tärkeistä muutoksista automaattisten ilmoitusten avulla, jolloin organisaation kollektiivinen tietotaito lisääntyy ja työn tehokkuus nousee.

Varaa tästä 15 minuutin demo, niin näytämme, miten se toimii käytännössä!

Unohdetaan demo ja aletaan hommiin »

Nosta olennaisimmat ja tärkeimmät aiheet pelikirjan etusivulle helpoksi navigaatioksi

SharePoint-pelikirjan etusivu

Kokoa työohjeet, vinkit ja käytännöt selkeiksi kokonaisuuksiksi aihepiirien mukaisesti

Selkeät aihekokonaisuudet

Liitä pelikirja osaksi Teamsia, jolloin se on aina saatavilla arjen työn tueksi

Pelikirja integroituu Teamsiin

Pekka Hyvärinen

Liiketoimintajohtaja, vt. toimitusjohtaja

040 043 7907

pekka.hyvarinen@tahtogroup.fi

Varaa maksuton demo

Haluatko nähdä, miltä aidosti arjen työtä tukeva pelikirja näyttää? Varaa 15 minuutin demo alla olevan painikkeen kautta!

Varaa demo »