Laitteiden elinkaaren hallinta

Laitteiden elinkaaren hallinta

Toimintakykyiset ja oikein mitoitetut laiteratkaisut ylläpitävät henkilöstön työtehoa ja työhyvinvointia. Liian järeät laiteratkaisut, säästötoimenpiteet puolestaan vaikeuttavat niiden ylläpitämistä ja ovat samalla kannattamattomia. Siksi proaktiivinen tai toisaalta tarpeen mukainen laitteiden mitoitus on avainasemassa koko organisaation menestymisen kannalta.

Hoidamme laiteratkaisut tarvekartoituksesta tilaukseen, käyttöönotosta käyttäjien kouluttamiseen ja laitteiden tietoturvalliseen hävittämiseen.