Hybridiympäristöt - Tahto Group

Murupolku-navigointi

Hybridiympäristöt tuovat pilven hyödyt paikallisten resurssien tueksi

Osalle organisaatioista paikallisten resurssien käyttö on perusteltua joko esimerkiksi hallinnan, sovellusten tai regulaation vuoksi. Hybridiympäristö yhdistää nimensä mukaisesti paikallisia resursseja julkisen pilven tarjoamiin mahdollisuuksiin ja on monesti tarvittava askel kohti kokonaisvaltaisempaa pilviympäristöä.

Mitä hybridipilvellä tarkoitetaan?

Kun puhutaan hybridipilvestä, puhutaan IT-ympäristöstä, joka yhdistää julkisen pilven ratkaisuita paikallisiin resursseihin ja jakaa tietoa niiden välillä. Hybridiympäristössä toimiva organisaatio voi esimerkiksi hyödyntää julkisen pilven ratkaisuita skaalatakseen liiketoiminnan vaatimia IT-resursseja ylös- tai alaspäin samalla, kun se pitää esimerkiksi sensitiivistä tietoa sisältävät sovellukset oman palomuurinsa takana omilla palvelimillaan.

Hybridiympäristö auttaa skaalaamaan liiketoimintaa

Vaikka pilvipalveluiden käyttö voikin tuoda kustannussäästöjä, niiden pääasiallinen arvo syntyy niiden mahdollistamasta liiketoiminnan skaalautuvuudesta. Kun julkisen pilven tuomia skaalautumismahdollisuuksia tuodaan organisaation itse hallinnoimien resurssien tueksi, asiakkaan kyky mukautua digitalisaation tuomiin muutosvaatimuksiin nousee huomattavasti.

Milloin hybridiympäristö on hyvä ratkaisu?

Hybriympäristöille on olemassa perusteltuja käyttötapauksia, joissa siirtyminen täysin julkiseen pilviympäristöön ei ole mahdollista tai kannattavaa.

Perinteisten sovellusten käyttö

Jos organisaatiolla on käytössään perinteisiä, eli ns. legacy-sovelluksia, niiden siirtäminen julkiseen pilveen ei ole aina mahdollista tai järkevää esimerkiksi kustannusten näkökulmasta. Toisaalta sovellukset voidaan asettaa pyörimään virtuaalisella työpöydällä, jolloin esimerkiksi niiden käyttöön ja ylläpitoon tarvittava paikallisen kapasiteetin tarve vähenee.

Sensitiivisen datan säilytys

Jotkut organisaatiot haluavat säilyttää sensitiivistä dataa sisältävän tieto-omaisuuden omassa paikallisessa ympäristössään. Tässä tapauksessa ne voidaan ylläpitää esimerkiksi omassa yksityisessä pilvessä tai konesalissa ja käyttää muuten julkisen pilven ratkaisuita.

Tilapäinen kapasiteetin tarve

Hybridiympäristöjen käyttö mahdollistaa tilapäisen kapasiteetin ja tehon hankkimista esimerkiksi Azuresta niihin hetkiin, kun IT-ympäristöltä sitä vaaditaan. Azure-kapasiteetista maksetaan ainoastaan käytön mukaan, joten organisaatioiden ei tarvitse hankkia usein kallista, paikallista kapasiteettia etukäteen ns. varmuuden vuoksi.

Hybridi tuo mahdollisuuksia tulevaisuuteen

Tulevaisuuden tarkka ennustaminen on mahdotonta, mutta tulevaisuuden mahdollisiin tapahtumiin voi ja kannattaa varautua. Hybridiympäristön avulla reagointi liiketoiminnassa tapahtuviin muutoksiin tapahtuu helpommin ja kustannustehokkaammin kuin puhtaasti paikallisten resurssien varaan rakennetussa IT-ympäristössä.

Molempien vaihtoehtojen parhaat puolet

Miksi rajoittaa itseäsi, kun voit saada parhaat puolet niin julkisista pilvipalveluista kuin paikallisten resurssien käytöstä? Jos haluat pitää kaiken tiedon fyysisesti lähelläsi mutta haluat varautua esimerkiksi liiketoiminnan ja kapasiteetin tarpeen kasvuun, sinun kannattaa investoida hybridiympäristöön.

Pekka Hyvärinen

Liiketoimintajohtaja, vt. toimitusjohtaja

040 043 7907

pekka.hyvarinen@tahtogroup.fi

Kiinnostaako hybridi?

Jos haluat kuulla, miten hybridiympäristöön siirtyminen auttaisi sinun organisaatiotasi tai miten me voimme teitä siirtymässä auttaa, kerromme mielellämme siitä lisää!

Ota yhteyttä