Tiedolla johtaminen - Tahto Group

Murupolku-navigointi

Tiedolla johtaminen ei ole pelkkä trendisana

Tiedolla johtaminen on 100% relevanttia asiaa, eikä pelkkää sanahelinää, kun puhutaan tulevaisuuden ja tämän päivän johtajista. Monessa organisaatiossa on vasta raapaistu tiedolla johtamisen pintaa, jos sitäkään. Me voimme olla avuksi.

Johda tiedolla, älä mutulla

Kun organisaatio johtaa liiketoimintaansa päätöksillä, jotka pohjautuvat tietoon mutun sijaan, se pääsee tavoitteisiinsa paljon suuremmalla todennäköisyydellä.

Selkeän strategian pohjalta tehdylle tiekartalle saattaa kertyä kehityskohteita jopa useaksi vuodeksi eteenpäin, jolloin sen pitkäjänteinen seuraaminen ja toteuttaminen vaatii osaavaa ja asiantuntevaa johtamista.

Autamme asiakkaitamme ottamaan tiekartan johtamisen haltuunsa tai johdamme sen toteuttamista itse. Toimimme siinä roolissa, kuin asiakas näkee parhaaksi.

Lue lisää tiekartta-ajattelusta

Askeleet menestyksekkääseen tiedolla johtamiseen

maps-search

Kartoitus

Kartoituksen tarkoituksena on ymmärtää organisaation strategia ja tavoitteet, liiketoiminta, prosessit, tunnistaa sidosryhmät, järjestelmät, avainhenkilöt, raportoinnin tarpeet ja nykyinen tiedolla johtamisen kyvykkyys ja maturiteetti.

business-crossroad

Kehityksen tiekartan luominen

Luomme askelmerkit kehitykselle; miten nykytilanteesta päästään tavoitetilaan. Mitä toimenpiteitä pitää tehdä vuositasolla, mitkä ovat toimintamallit, mitä työkaluja käytetään ja niin edelleen.

target-center

Kehitystoimenpiteiden toteuttaminen

Toteutetaan kehitystiekartalle tunnistetut toimenpiteet. Valitaan oikea toimittaja, tiedolla johtamisen työkalu, täytetään kriittiset raportointitarpeet, järjestetään koulutuksia, rakennetaan organisaatiolle toimiva raportointiympäristö ja autetaan muutosjohtamisessa.

business-climb-top

Jatkuva kehittäminen

Jatkuvaan kehittämiseen kuuluu uusien raportointitarpeiden tunnistaminen ja toteutus, olemassa olevan raportoinnin parantaminen, parhaiden toimintatapojen ja työkalujen arviointi, henkilöstön kouluttaminen, kehitystiekartan noudattaminen, sen arviointi ja muokkaaminen sekä yleisesti tiedonhallinnan parantaminen.

Miksi tiedon kartoittaminen on tärkeää?

Jotta tiedolla johtamisessa päästään alkuun, olemassa olevan tiedon määrä ja laatu tulee ensin kartoittaa. Kartoittamisella saavutetaan tieto siitä, missä vaiheessa ollaan nyt, minne halutaan päästä ja millä kehitysaskelilla sinne päästään. Tiedolla johtamisen kartoitusprojekti on hyvä startti yhteistyölle.

Miksi tieto on tärkeää?

Tiedolla johtaminen on johtamisen tukemista. Oikealla, tilastollisella tai ennustettavalla tiedolla johtamista – mutujohtamisen sijaan. Se luo pohjaa organisaation paremmalle suoriutumiselle, pullonkaulojen tunnistamiselle sekä ennustettavuudelle. Data on parhaimmillaan organisaatiolle kultaakin arvokkaampaa, mutta se vaatii louhimista, jotta se saadaan valjastettua hyötykäyttöön.

Lue lisää tiedolla johtamisesta

Lasse Miettinen

Toimitusjohtaja

040 516 4717

lasse.miettinen@tahtogroup.fi

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Jos haluat kuulla lisää palveluistamme ja siitä, miten me voimme auttaa organisaatiotasi, olemme täällä sinua varten!

Ota yhteyttä