Tekoäly mullistaa työelämää - Tahto Group

Tekoäly mullistaa työelämää

31.3.2023 Matti Paukkonen

Pandemia muutti työelämää pysyvästi ja pakotti meidät kaikki ottamaan isoja harppauksia digitalisaation saralla. Juuri kun näiden harppausten jälkeen vauhti on vähän normalisoitumassa, onkin jo aika seuraavalle digiloikalle, tekoälyn integroitumiselle osaksi työvälineitä ja työn tekoa. Varmasti lähes jokainen on lukenut, ehkä jo pääsyt kokeilemaankin, ChatGPT:tä tai jotain vastaavaa laajoihin kielimalleihin (LLM, Large Language Model) perustuvaa tekoälyä. Valitettavasti julkinen keskustelu on ajautunut tältäkin osalta pohtimaan missä tekoäly tekee virheitä, miten sitä voidaan hakkeroida ja käyttää väärin. Samalla tuntuu että pienempi osa ymmärtää sen potentiaalin jolla voidaan parantaa ja helpottaa työn tekemistä, ja jättää meille aikaa siihen missä me ihmiset olemme parhaimmillaan: haaveilemassa, ideoimassa ja innovoimassa.

Microsoft kertoi visionsa tulevaisuuden työstä 16.3. The Future of Work: Reinventing Productivity with AI online-tapahtumassa. Tilaisuudessa Microsoft julkisti uusia tekoälyä hyödyntäviä työkaluja, Microsoft 365 Copilot ja Business Chatjotka tulevat integroitumaan osaksi jo käytössä olevia Microsoft-tuottavuustyökaluja.

Mikäs tämä Copilot oikein on?

Copilot on tekoälyä hyödyntävä avustaja, joka integroituu osaksi päivittäisiä työkaluja: Outlook, Word, PowerPoint, Excel, OneNote ja tietysti Teams. Copilot hyödyntää organisaation omaa dataa ja kaivaa tietoa sähköposteista, kalentereista, keskusteluista ja tiedostoista. Copilot ei ole vain hakukone joka hakee tietoa, vaan se pystyy luomaan olemassa olevan tiedon pohjalta jotain uutta. Esimerkkinä vaikkapa alla olevassa kuvassa ensimmäisen version tarjouksesta palaverimuistion ja tuotteen roadmapin perusteella.

Copilot Wordissa (Lähde: Microsoft)

Tässä onkin hyvä pysähtyä ja huomata se että Copilot ja tekoäly tuottavat sen ensimmäisen luonnosversion, joka sitten viilataan ja viimeistellään tekoälyn tukemana ja meidän ihmisten toimesta lopulliseksi tarjousdokumentiksi. Ja juuri tässä tulevat ne hyödyt, voit syöttää Copilot:ille omat ajatukset ja saat vastineena jotain alustavaa ja osittain valmista, rikastettuna jo olemassa olevalla tiedolla.

Siitä miten tekoäly voi luoda uutta jo olemassa olevasta tiedosta oli esimerkki kuinka jo valmiista tarjouksesta voi tehdä lyhyen esityksen vain kertomalla sen Copilot:ille, kuten alla olevassa kuvassa.

Copilot PowerPointissa (Lähde: Microsoft)

Tässäkään tekoäly ei hyödynnä pelkästään vain sitä tarjousdokumenttia vaan pyrkii kaivamaan muutakin tietoa esimerkiksi asiakkaasta ja tarjotusta tuotteesta. Tekoäly luo myös visualisoinnit ja tarvittaessa myös animaatiot. Tilaisuudessa oli maininta että suurin osa meistä osaa hyödyntää noin 10% PowerPointin kyvykkyyksistä, mutta Copilot tuo saataville sen loput 90% helpolla tavalla, automaattisesti ja käyttäjän huomaamatta – taas meidän ei tarvitse osata kaikkia hienoja ominaisuuksi vaan voimme keskittyä olennaiseen.

Tiedon analysointi ja visualisointi ovat myös Copilot:in tulevia kyvykkyyksiä, esimerkiksi Excelissä olevasta datasta voi luoda erilaisia analyyseja, taas, vain chattailemalla siitä Copilot:tille.

Business Chat – navigaattori tietoon

Business Chat:illa voit keskustelun avulla ohjata Copilot:ia. Voit esimerkiksi kysyä mitä eilen tapahtui tietyn asiakkaan kanssa ja saat vastaukseksi yhteenvedon tapahtumista ja lisäksi linkit keskusteluihin, dokumentteihin ja vaikkapa muistiohin. Tai pyytää kosteen mitä tapahtui eilen tietyllä Teams-kanavalla, ja Copilot laatii keskusteluista lyhyen yhteenvedon.

Business Chat Teamsissa (Lähde: Microsoft)

Koska Copilot hyödyntää organisaation tietoa, sen avulla on helppoa hakea ja koostaa tietoa haluttuun muotoon. Tässäkin Copilot tuo sinulle koosteen tai luonnoksen, josta pääset muotoilemaan ja viimeistelemään. Tärkeintä on juuri ymmärtää että tekoäly toimii resurssina joka kahlaa kaikki aiheeseen liittyvät tiedot läpi ja tuo niistä tärkeimmän tiedon saataville, ja voit jättää tämän työvaiheen itse välistä ja keskittyä olennaiseen.

Business Chat tulee käytettäväksi Microsoft 365 -portaalin, Bing-hakukoneeseen ja tottakai Teamsin kautta.

Korvaako tekoäly meidät?

Lyhyt vastaus on Ei.

Mutta pidempi vastaus riippuukin meistä itsestämme ja siitä osaammeko hyödyntää tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia. Käytän jo itse ChatGPT:tä, Bing AI:ta ja monia muita tekoälypalveluita osana omaa työtä. Haen näiden kautta ideoita, malleja, tiivistelmiä ja esimerkiksi teknisempään tekstiin lauserakennevaihtoehtoja. Maaliskuun Modern Work Day -esitykseenikin hain Bing AI:n avulla sopivia artikkeleja, tämähän onnistuu myös ihan hakukoneella, mutta tekoäly tekeekin hakemisesta enemmän keskustelua, jossa voin pyytää tarkennuksia perustuen keskustelun kontekstiin.

Bing AI työvälineenä

Esimerkiksi hakemaan samankaltaisia artikkeleja lisää, joita Bing AI palautti edellisessä vastauksessaan. Ja tässä keskustelupohjainen haku toimii loistavasti, kun en oikein tarkkaan tiedä mitä olen hakemassa. Hakukone taas toimii siinä kun tiedän jo millä termeillä tieto löytyy ja pääsen helposti haluamaani tietoon, ja käytän hakukonetta silloin kun haluan vastauksen heti. Sosiaalisessa mediassa Copilot:ista on jo käytetty termiä tukiäly. Termi kuvaakin oikein hyvin sitä miten tekoälyä pitäisi ajatella osana työtä ja työvälineitä, se tukee meidän ihmisten tekemistä, ei korvaa sitä.

Miten valmistautua?

Organisaation on nyt hyvä aika miettiä miten tekoälyä tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa. Copilot ja Business Chat tuovat mukanaan uudenlaisen käyttötavan, jossa tietoa haetaan ja jäsennellään keskustelemalla. Tässähän ei meille ole mitään uutta, olemmehan me käyttäneet kaikenlaisia keskustelupohjaisia palveluita jo kymmeniä vuosia. Nyt keskustelua vaan käydään tekoälynpohjaisen botin kanssa.

Tekoäly tarvitsee tietoa ja siksi viimeistään nyt on aika viedä organisaation tieto tarjolle pilvipalveluihin, ja sitä kautta tekoälyn tietolähteeksi. Tiedonhallinnan suunnitelmallisen kehittämisen rooli nousee entistä tärkeämpään asemaan: miten tuodaan rakenteinen tieto saataville, millä tavalla huolehditaan tietoturvasta ja varmistetaan sensitiviisen tiedon turvallinen käsittely.

Tarkkaa ajankohtaa Microsoft ei vielä virallisesti julkaissut, mutta tämän hetkisen kehityksen vauhdista voisi päätellä että maistiaisia saadaan jo ensi kesänä.

Matti Paukkonen

Matti on Microsoft-pilvipalveluiden, tekoälyn ja modernin työn ammattilainen, joka on ollut Microsoft MVP (Most Valuable Professional) vuodesta 2020 saakka. Työn ohessa Matti on mukana erilaisissa Microsoft-yhteisöissä, toimii Suomen Teams-yhteisön perustajana ja mukana TeamsNation ja Metaverse One -tapahtumien organisaattorina. Matti on myös tuore SharePoint-tietokirjailija.