Mikko Nuojua - Tahto Group

Murupolku-navigointi

Mikko Nuojua

Oma-aloitteinen ja tehokas Mikko elävöittää arkisin Tahdon nykyhetkeä ja vapaa-ajallaan historiaa.

Itseä kuvaava lause: ”Kokeilemalla selviää.”

Vastuualueet: Service Deskin asiakaspalvelu ja ongelmien ratkaisu

Vahvuudet: Asiakaskontaktit, eli asiakkaiden kanssa toimiminen.

Intohimot työn ulkopuolella: Teräsmiekkailu, Airsoft, historian elävöitys.

050 356 3265