Toimivat työasemat osana arkea

Julkaisija:

Mikä on päivittäisen tietotyön eniten arjessa näkyvä tai vaihtoehtoisesti huomaamattomin asia? Toimivat laitteet, sanoisin. Jos laitteiden kanssa on teknisiä murheita, palaute IT-osastolle on yleensä välitön. Jos laitteiden kanssa on toistuvasti murheita, kirosanoilta tuskin vältytään. Toisaalta jos laitteet ja sovellukset toimivat moitteettomasti ja käyttö on vaivatonta, laite on parhaimmillaan se huomaamaton päivittäinen työväline ja puurtava partneri, joka väsymättä kulkee mukana (jos vain akku riittäisi).

Kirjoittaja:Juha Kari

Käyttäjien työvälineet ovat olleet usein se isoin kustannuserä, johon IT:n kustannuksia kohdentuu. Levynkuvat, esiasennukset, käyttöönotot, mahdolliset uudelleenasennukset ja uudelleenkäyttöönotot, sovellusten asennukset ja päivitykset… Kaikkea työlästä ja vähemmän työlästä mahtuu työaseman elinkaaren eri vaiheisiin sen kolmen vuoden aikana, jonka aikana niiden yleensä oletetaan toimivan moitteettomasti.

Yksi ehkä eniten tätä arkea helpottava teknologia löytyy laitehallinnan puolelta. Ja jos nyt olisin perinteisen IT-palvelutoimittajan saappaissa, ampuisin tavallaan itseäni nyt jalkaan. Mutta ei, on mielestäni tärkeämpää säästää asiakkaan tärkeää työaikaa ja käyttää meidänkin resurssit johonkin hyödyllisempään. Tämän kun kaiken voi aika pitkälle nykyään myös automatisoida – kustannustehokkaasti ja pilvipohjaisesti – ja pureutua näillä keskitetyn hallinnan automatisoiduilla ratkaisuilla laite-elinkaaren useisiin eri vaiheisiin. Tämä moderni teknologia konkreettisesti muuttaa meidän IT-ammattilaisten pelikenttää. Puhumattakaan loppukäyttäjäkokemuksesta.

 

Microsoft 365 mahdollistaa pilvipohjaisesti työasemien elinkaaren eri vaiheiden hallinnan.

Käytännössä nykyteknologia (Windows Autopilot) mahdollistaa, että yrityskannettava voidaan lähettää tukkurilta suoraan loppukäyttäjän työpöydälle ja käyttäjä voi itse ottaa sen helposti käyttöön. Piuha kiinni ja verkkoon, yrityksen omilla logoilla varustetulta kirjautumissivulta omalla Office 365 -tunnuksella sisään. Työasema liittyy automaattisesti keskitettyyn hallintaan. Office- ja muut perussovellukset asentuvat automaattisesti työasemalle, tietoturva-asetukset kuten levynsalaukset menevät automaattisesti päälle keskitetyn hallinnan sanelemina. Enää ei tarvita sitä IT-tukikaveria, muuta kuin ehkä pitämässä kädestä ja tarjoilemassa kahvia. Vie parhaimmillaan puoli tuntia saada uusi kone käyttöön kahvia samalla maistellen ja sen jälkeen voikin palata tuottavaan työhön.

Jos laitteen elinkaaren aikana käyttäjä vaihtuu tai käyttöjärjestelmä alkaa liikaa takkuilemaan, ei tarvita enää tukikaveria tekemään uudelleenasennusta. Yksi näppäinyhdistelmä kirjautumisruudussa ja käyttäjä voi itse konkreettisesti nollata työaseman ja ottaa laitteen taas uudelleen itselleen käyttöön, täysin automaattisesti. Työasema liittää itsensä uudelleen keskitettyyn hallintaan, sovellukset ja eri määritykset asetetaan jälleen kerran automaattisesti, ja käyttäjä saa parhaimmillaan kaikki tiedostonsakin takaisin käyttöönsä pilvestä täysin automaattisesti.

 

Hallinta luo puitteita tietoturvalle

Windows 10 -käyttöjärjestelmän alkuaikoina muistan häilyvästi, kuinka lehtijutuissa parjattiin sitä miten uusi käyttöjärjestelmä lähetti telemetriikkaa Microsoftille. Foliohattua viriteltiin päähän ja telemetriikka-asetukset säädettiin korporaatioissa minimiin. Nyt tilanne alkaa olla toisin päin. Telemetriikkaa halutaan kerätä. Windows 10 -työasemien telemetriikkatiedot voidaan lähettää keskitetysti yrityksen omaan Azure-tilaukseen loki-analytiikka palveluun, josta IT-osasto näkee keskitetysti kaikkien työasemien ongelmat ja kaatumiset, päivitystilanteen sekä mahdollisen valmiuden tuleviin isoihin Windows-päivityksiin jo ennalta. Samoihin lokeihin voidaan kerätä tietoa myös laitteiden tietoturvasta. Lokianalytiikka antaakin nörttiarmeijalle parhaimmillaan tärkeää tietoa yritysten laitteista ja mahdollistaa ennakoimisen sekä haasteisiin puuttumisen jo ennen kiroilun alkamista.

Myös taustalla toimiva Intune-laitehallinta luo puitteita tukipalveluille ja tietoturvalle. Sovelluksia voidaan kätevästi jaella laitteille pilven kautta tarvittaessa keskitetysti. Keskitetysti hallitut määritykset antavat tietoturvalliset puitteet tehdä päivittäistä työtä hallitusti niillä meidän rakkailla päätelaitteillamme. Tarvittaessa loppu tuki onnistuu etähallinnan kautta, joka on integroitu laitehallintaan. Ja laitteen elinkaaren loppupuolella tai muunlaisissa ikävissä erotilanteissa kone voidaan tarvittaessa kokonaisvaltaisesti tyhjentää keskitetyn laitehallinnan kautta. Kaikki etänä Service Deskistä käsin.

 

IT-tuen tarve minimiin.

Nämä ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten nykytekniikalla voidaan siivittää arkea laitteiden kanssa. Perinteisen IT-tuen tarve pienenee, kalliit levynkuva- ja työasemaprojektit alkavat olla vihdoin historiaa. Moderni pilviteknologia pienentää konkreettisesti IT:n kustannuksia ja helpottaa käyttäjien arkea.

Lisätietoa Windows Autopilotista täältä.

Mobiililaitteillekin on omat yritysarkea helpottavat ja tietoturvaa parantavat ratkaisunsa. Mutta niistä ehkä lisää joskus myöhemmin tulevissa blogikirjoituksissa.

Meillä tahtolaisilla on intohimo kehittää asiakkaittemme IT:tä ja tehdä arjesta mahdollisimman suoraviivaista ja helppoa. Miten voisimme auttaa teitä?

Voit olla yhteydessä minuun esimerkiksi alla olevan lomakkeen kautta!