Yhteistyötä yli organisaatiorajojen: Takuusäätiö ja Marttaliitto

Tahto Group Oy mukana kahden organisaation yhteistyöhankkeessa

Asiakkaamme Takuusäätiö aloitti Marttaliiton kanssa Rahat riittää -yhteistyöhankkeen keväällä 2018.

Tahto Group on ollut mukana alusta alkaen varmistamassa, että hanke saadaan hyvin alkuun ja että valitut työkalut tekevät organisaatioiden välisestä yhteistyöstä mahdollisimman toimivaa. Hankkeessa oli tarve työalustalle, jossa kaikki hankkeen työntekijät pystyvät vaivattomasti keskustelemaan ja jakamaan tietoa tietoturvallisesti, joten SharePoint ja Teams olivat hyvä valinta.

Takuusäätiössä on ollut SharePoint -intranetratkaisu dokumenttienhallinnan ja sisäisen viestinnän alustana käytössä jo useamman vuoden.Hankkeelle tehtiin oma työryhmäsivusto Takuusäätiön SharePoint-sivustolle, johon hankkeen Marttaliiton työntekijälle annettiin käyttöoikeus. Sivustolle lisättiin dokumenttikirjasto, sähköinen muistikirja ja uutissyöte. Rahat riittää -hanke toimii myös Takuusäätiössä pilottina Teamsin käyttöönotossa.

Pidimme piti hankkeen työntekijöille koulutuksen, jossa käytiin lyhyesti läpi SharePoint-työryhmäsivuston perustoiminnot. Koulutuksessa osallistujat loivat itse hankkeelle Teams-tiimin ja kutsuivat tarvittavat käyttäjät tiimiin. Hankkeen työntekijöille ladattiin Teamsin työpöytäsovellukset koneille sekä mobiilisovellukset puhelimiin sujuvan käytön takaamiseksi.

Takuusäätiö

Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa velkakierteessä ja taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä.

Tutustu järjestöön täällä.