Koko IT-ympäristön päivitys: Ensi- ja turvakotien liitto

Monessa yrityksessä ja organisaatiossa perinteiset palvelimet suorittavat tärkeää tehtävää. Paikalliset palvelimet huolehtivat, että käyttäjätiedot ovat keskitetyssä hallinnassa, tiedostojen jako verkkolevyillä toimii ja muut tutut IT-palvelut toimivat. ETKL:n perinteinen palvelinympäristö oli viime talvena tullut elinkaarensa päähän ja organisaatio halusi uusia IT-infransa kyvykkääksi ja palvelemaan juuri heidän tarpeitaan. Saimme heiltä pyynnön ratkaista IT-ympäristön päivitys ja siirtyä Office 365 palveluiden käyttöön. EKTL oli jo aiemmin siirtynyt sähköiseen taloushallintoon ja tavoitteena oli jatkaa digitalisaatiota sopivan kokoisina paloina yrityksen työntekijöitä ja sidosryhmiä palvellen.

Käyttäjien kokoinen IT-ratkaisu

Meille on tärkeää, että jokainen tarjoamamme IT-ratkaisu on asiakkaamme näköinen. Pilvipalvelut mahdollistavat sen, että asiakas maksaa vain tarvittavista palveluista eikä turhia kuluja synny. Perinteisissä palvelinratkaisuissa organisaation kapasiteetiksi on usein tarjottu suoritintehoa, muistia, levytilaa, varmistusratkaisuja sekä vpn-tunneleita, vaikka ratkaisut olisi kustannustehokkaampaa järjestää sen käyttäjät keskiössä.

EKTL:n tapauksessa palvelimen olemassa olon syynä oli suurilta osin enää tiedostojen hallinta. Päätimme suoraan ehdottaa ratkaisua, jossa varsinaista palvelinlaitteistoa ei enää uusita. Käyttäjätietojen ja laitteiden keskitettyyn hallintaan otimme käyttöön Azure AD premium -palvelut. Tässä palvelussa perinteiset käyttäjähakemiston (Active Directory) peruspalvelut toteutettiin Office 365 palveluihin kuuluvalla Azure AD -palvelulla.

Näiden palveluiden hinnoittelu perustuu puhtaasti käyttäjämäärään ja mukautuu kokoajan asiakkaan tarpeisiin – kuten pitääkin.

Tiedostojen hallinta pilveen

ETKL siirsi tiedostojen hallinnan pois paikallisen palvelimen verkkolevyiltä Sharepoint Onlinen tiedostokirjastoihin. Nyt tiedostot eivät lepää toimiston palvelimella vaan aidossa ja toimivassa tiedostojen hallintaan tarkoitetussa paikassa. Koska tiedostot eivät ole enää paikallisilla palvelimilla, voitiin myös luopua perinteisistä VPN-yhteyksistä. Nyt tärkeät tiedostot ja muut keskeinen informaatio ovat saatavilla mistä vain ja milloin vain käytätkö sitten PC:tä, Macciä tai Android-älypuhelinta.

Viestintäratkaisut ja sähköposti

Luonnollisesti Office 365 palveluiden käyttöönotossa ETKL siirtyi käyttämään myös palvelupakettiin kuuluvia sähköpostipalveluita. Teimme heille sähköpostimigraatioprojektin, jossa vanhat sähköpostit siirtyivät täysin samanlaisena uuteen Exchange Online palveluun. Otimme käyttöön yhteisiä tilanvarauskalentereita ja muita yhteisiä resurssikalentereita.

Skype for Business -viestintätyökalujen käytöstä pidettiin koulutukset ja henkilöstö alkoi hyödyntämään niitä palveluita heti verkostotyössään.

Elinkaari ja keskitetty hallinta

Teimme yhdessä asiakkaan kanssa arvion työntekijöiden vanhojen tietokoneiden uusimistarpeista ja uusimme osan laitteista. Käyttökelpoisiin vanhoihin laitteisiin päivitimme Windows 10 käyttöjärjestelmän ja uusimmat Office-ohjelmistot. Kaikki tietokoneet ovat nyt vakioituja käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen osalta, ne ovat keskitetyssä hallinnassa ja valvonnassa, päivitykset hoidetaan keskitetysti sekä tietoturva on ajan tasalla.

Aktiivinen tukipalvelu takaa sujuvan arjen

ETKL halusi myös uudistaa IT-tukipalvelumallia ja tarjosimme heille tukipalveluiden kokonaisulkoistusta kiinteällä kuukausihinnalla. Nyt jokaisella Ensi- ja turvakotien liiton työntekijällä käytössä yksi tukipalvelunumero, josta vastataan aina ilman pitkiä jonotuksia. Tukea saa heti ja jos etänä ei voida avustaa, niin tulemme paikalle. Tukipalveluiden mukana valvomme heidän tietoverkkoja ja pidämme huolta laitteiden tietoturvallisuudesta. Kehitys jatkuu yhdessä asiakkaan kanssa.

 

Ensi- ja turvakotien liitto

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä.

Tutustu järjestöön täältä.