Teknologiapalvelut

Teknologiapalvelut

Nykyaikaisen IT-osaston tehtävänä on tuottaa palveluita ja toimia mahdollistajana liiketoiminnalle. Tahdon teknologiapalvelut muodostavat tarjonnan, joiden avulla on helppo rakentaa ja tuottaa erilaisia liiketoimintaa palvelevia ratkaisuja. Teknologiaratkaisujen tulee olla kestäviä, skaalautuvia ja tietoturvallisia, joten ratkaisujen suunnittelu on syytä tehdä huolella ja ammattitaidolla.

Samalla kun tekniset ratkaisut siirtyvät omista ympäristöistä pilveen, ratkaisujen ylläpito on muuttumassa reaktiviisesta kehittäväksi. Koska yritysten toimintaympäristöt ja teknologiat muuttuvat huimaa vauhtia, teknologioiden kehittämisen tulee olla jatkuvaa sekä ylläpidon ja hallinnan ketterää. Jatkuva kehittäminen onnistuu hyvin suunnitellulla tiekartalla, sen aktiivisella päivittämisellä sekä vakioiduilla hallintamalleilla. Alkuun päästään tekemällä kartoitus nykytilasta, toimintaympäristöstä ja liiketoiminnasta sekä tulevaisuuden näkymistä. Tämän jälkeen laadimme yhdessä tiekartan ja lähdemme toteuttamaan sitä asia kerrallaan.