Strategian tuoreutus

Strategian tuoreutus

Jos yrityksesi mykyinen strategia ei ole enää kilpailukykyinen, kannattaa pohtia asioita uudesta näkökulmasta. Tahdomme olla mukana tarkastelemassa muuttunutta markkinaa ja kilpailukenttää, vertailemassa asiakkaittenne tarpeita suhteessa omiin vahvuuksiinne ja niiden kehittämisessä, jotta lopputuloksena saadaan jälleen kilpailukykyinen strategia ja yhteinen suunta tulevaisuuteen.

Liiketoiminnan kannalta on tärkeää tietää, millaisilla aseilla kilpailijat taistelevat suhteessa omiin aseisiinne. Jos taistelu käydään ilmassa, pelkillä miekoilla ei siinä kahnauksessa pitkälle päästä. Yrityksellä pitää olla myös selkeä kuva omasta visiostaan ja missiostaan; mitä me halutaan saavuttaa ja miten ja milloin se halutaan tehdä. Määrittelemme apunasi myös yrityksesi tärkeimmät hankkeet ja must win battlet sekä luomme tiekartan avulla oikeasti konkreettiset tavoitteet ja vastuut, jotta liiketoimintasi saadaan uuteen nousuun.