Muutosjohtaminen

Muutosjohtaminen

Teknologioiden tarjooma on nykyisin valtava; 10 henkilön organisaatio pystyy ottamaan kustannustehokkaasti hyvän teknologiakokonaisuuden käyttöönsä lähes ilmaiseksi. Vaikka palveluiden hyödyntämispotentiaali on valtava, se saavutetaan nykyisin vielä todella harvoin. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että organisaatiot eivät saa muutettua toimintamallejaan vastaamaan uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Olemme kumppani, joka pystyy havaitsemaan markkinoille tulevia megatrendejä ja pystymme kertomaan asiakkaillemme, mitä nämä trendit tarkoittavat juuri heidän kohdallaan. Pystymme tuomaan organisaatioihin ideoita ja käytännön toimenpiteitä sekä luomaan IT:n ja muun liiketoiminnan välisen tiekartan siten, että kaikki liiketoiminnan osat menevät samaan suuntaan toisiaan tukien.