Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence, eli BI-prosessin tavoitteena on hyödyntää tuotettua tietoa päätöksen teossa, esimerkiksi tuottavuuden, asiakastyytyväisyyden tai tuotantoketjun parantamisessa.

Tahdomme auttaa sinua hyödyntämään kaikkea sitä datamäärää, jota yrityksellesi on kertynyt. Teemme alussa kanssasi roadmapin, jossa kartoitamme mitä ja miten paljon tietoa yritykselläsi on saatavilla ja miten sitä kannattaa hyödyntää jatkossa.

BI-prosessimme kattaa seuraavat osa-alueet:

1. Määritellään, mitä tietoja halutaan päätöksen teon tueksi
2. Määritellään mistä lähteistä tietoja kerätään
3. Määritellään tuotteet, millä tietoja analysoidaan
4. Määritellään missä ja kenelle tiedot julkaistaan
5. Määritellään kuka vastaa näiden prosessien toteutuksesta
6. Integroidaan toiminta osaksi koko toimintaa, operatiivisesta toiminnasta strategiseen suunnitteluun
7. Jatkuva kehitys, tulosten mittaus, arviointi, vaikuttavuus

Hyödynnämme BI-prosessin kehittämisessä Microsoftin PowerBI-työkalua.