Hankintakonsultointi - Tahto Group

Murupolku-navigointi

Hankinnat hallintaan kumppanin avulla

Uusiin hankintoihin, oli kyseessä vaikkapa jäjestelmähankinta, liittyy todella paljon eri yksityiskohtia ja vaiheita, jotka tulee ottaa huomioon hankinnan onnistumisen varmistamiseksi. Jos organisaatiossa ei ole hankintoihin erikoistunutta asiantuntijaa, oikea kumppani voi auttaa.

Onnistuneiden hankintojen tunnusmerkit

Hankinnan tulee olla siis strategisesti perusteltu. Sille on määritelty tavoitteet ja mittarit, millä hankinnan onnistumista mitataan. Kaikki hankintaan liittyvät osapuolet ovat sitoutettu mukaan alusta lähtien, he tietävät oman roolinsa ja hankinnalla on ylimmän johdon tuki. Tärkeää olisi, että hankinnan omistaa ja siitä vastaa liiketoiminta, ei tietohallinto. Tietohallinto tukee hankinnan toteutumista ja vastaa, että hankinnassa huomioidaan operatiivinen IT-ympäristö sekä toimii tulkkina toimittajan ja liiketoiminnan välillä.

Hankkeen tavoitteet

Miksi hankintoja tehdään? Onko sillä strateginen arvo liiketoiminnan kehittämiselle vai koskeeko hankinta tukiprosessien toimintaa? Onko nykyinen järjestelmä elinkaaren päässä? Hankintoihin liittyy paljon kysymyksiä. Me osaamme esittää oikeita kysymyksiä, jotta asiakas pystyy tekemään hankinnat hallitusti ja onnistuneesti.

Riippumattomuus

Riippumattomuus tekee meistä vahvan kumppanin hankintojen toteuttamiseen. Järjestelmähankinnoissa löydämme asiakkaan kanssa yhdessä asiakkaan tarpeeseen parhaiten soveltuvan kumppanin erilaisiin järjestelmä- ja palveluhankintoihin. Tahto ei tuota itse sovelluksia eikä edusta mitään ohjelmistotoimittajia Microsoftia lukuun ottamatta, joten asiakas voi huoletta luottaa siihen, että hankintaprojekti viedään läpi riippumattomasti.

Miten hankintaprojekti etenee?

iris-scan

Huolellinen tarvekartoitus

Hankintojen tulisi lähteä jostain strategisen tavoitteen osa-alueesta. Mikä on hankinnan tuottama lisäarvo ja mitä toimintoa se tukee? Mikä hankinta muuttaa sisäisesti ja ulkoisten sidosryhmien toiminnassa? Mitä tämä hankinta tarkoittaa sovellusarkkitehtuurissa, integraatioissa ja sopimusten näkökulmasta? Myös budjetti ja tavoiteaikataulut on luonnollisesti syytä hahmottaa mahdollisimman tarkasti.

business-crossroad

Vaatimusmäärittely hankinnan laajuuden mukaan

Kun tietyt perusasiat on kartoitettu, aloitetaan vaatimusmäärittely. Usein PK-yrityksissä ja järjestöissä tehdään hankintoja, jolla pyritään löytämään mahdollisimman valmiita ratkaisuja sovelluksiin. Tällöin vaatimusmäärittelyt ovat tavallisimmin melko ketteriä ja vakiomuotoisia.

Mikäli hankinta kohdistuu kuitenkin johonkin tuote- tai palveluideaan, jonka tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa tai digitalisoida sellaisia toimintamalleja, jotka tuovat kilpailuetua, vaatimusmäärittely on hyvinkin vaativa projekti.

maps-search

Potentiaalisten kumppaneiden haku

Tahdon asiantuntijoilla on kokemusta IT-palvelualalta ja usein verkostosta löytyy potentiaalisia kumppaneita toimittajaksi. Tahto toimii kuitenkin täysin riippumattomasti ja suosittelee asiakkaalle ainoastaan omien hyvin kokemusten perusteella valittuja toimittajia; meillä ei ole provisiopalkkiot mielessä. Tahdolla ei ole yhtään kumppanuussopimusta, jonka perusteella suosimme tiettyjä toimijoita.

business-contract-approve

Tarjouspyyntöjen laatiminen ja kilpailutus sekä valinnassa tukeminen

Voimme tuottaa vertailun, jossa laskemme ja arvioimme hankkeen kokonaiskustannuksia, jatkuvia kustannuksia, riskejä ja toimittajan ehdottaman projektin toteuttamisen mahdollisuuksia. Varmistamme lisäksi, että sopimukset ovat laadittu oikein ja ne pitävät sisällään tarvittavat kohdat.

Olemme myös mielellämme mukana projektin aikana varmistamassa, että projekti toteutuu sovitusti ja toimimme usein tulkkina toimittajan ja asiakkaan välillä. Voimme olla mukana projektin ohjausryhmässä tai projektiryhmässä sovituilla työmäärillä.

IT-hankinta mielessä?

Jos kaipaat apua IT-hankinnan suunnitteluun ja toteutukseen, autamme sinua mielellämme! Voit olla meihin yhteydessä esimerkiksi alla olevan lomakkeen kautta.

  • Pudota tiedostot tähän tai
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
 • Lasse Miettinen

  Toimitusjohtaja

  040 516 4717

  lasse.miettinen@tahtogroup.fi

  Tarvitsetteko apua?

  Jos tarvitsette apua hankinnoissa tai haluatte kuulla lisää palveluistamme, autamme teitä mielellämme!

  Ota yhteyttä