Office 365 -palvelupaketin SharePoint on erinomainen intra

Julkaisija:

Hyvä tiedostojenhallinta ja ongelmaton tiedonjako ovat virtaavan työskentelyn ja toimivan yhteistyön perusasioita. Jatkuvassa kasvussa oleva tietomäärä sekä tiukentuva lainsäädäntö pakottavat organisaatiot huolehtimaan tarkemmin hallussaan olevasta tiedosta. Intranet on hyvä alusta ja työkalu staattisempien tietojen hallintaan. Hyvin organisoitu intra tuo selkeyttä arkityöhön sekä sujuvoittaa mm. uusien työntekijöiden perehdytystä.

Hyvä intra ei vaadi uusia investointeja

Jos organisaatiossanne on käytössä Office 365 –palvelupaketti, lisenssiinne kuuluu jo automaattisesti erinomainen intranet: SharePoint. Se on hyvä tiedostojenhallinnan työkalu sekä kustannustehokas tapa saada Office 365 –yhteensopiva intranet ilman uusia lisenssi- tai ylläpitokustannuksia.

SharePoint-palvelusta on moneksi

SharePoint tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia ja toiminnallisuuksia ja se on räätälöitävissä organisaationne tarpeiden sekä toiveiden mukaiseksi: se voi olla pelkkä dokumenttipankki, intra-sivuja tai se voi sisältää muita toiminnallisuuksia. SharePoint toimii hyvin yhteen Office 365 –palvelupakettiin kuuluvan ryhmätyöskentelyalustan,Teamsin, kanssa. Yhtenä vaihtoehtona on käyttää SharePointia staattisempana tiedostojen säilytyspaikkana ja Teamsia aktiivisempaan arkityöhön ja viestittelyyn. Koska sekä Teams että SharePoint ovat osa samaa palvelupakettia, ne ovat luonnostaan yhteensopivat ja mm. linkitykset palvelusta toiseen onnistuvat ongelmitta.

Microsoft päivittää palveluvalikoimaansa ja parantaa palveluidensa toiminnallisuuksia jatkuvasti ja automaattisesti. SharePoint-intra on siis samalla tuote jonka käyttäkokemus paranee ilman, että joudut ostamaan uuden version tai tekemään isoja päivityksiä.

Minkälaista intraa te tarvitsisitte?

Intranet voi tarkoittaa eri asioita eri organisaatioille ja sen voi toteuttaa monella tapaa. Me Tahto Groupilla teemme mielellämme kestävän kehityksen ratkaisuja, joissa hyödynnetään jo olemassa olevaa. Monelle Office 365 –palveluita käyttävälle organisaatiolle kustannustehokkain ja käyttöjärjestelmältään tutuin vaihtoehto on hyödyntää jo ostettua lisenssiä ja rakentaa tarpeiden mukainen intra Office 365 –palveluiden alle.

Olemme toteuttaneet eri kokoisia ja tasoisia SharePoint-projekteja jo yli viiden vuoden ajan. Teemme projekteja asiakaslähtöisesti sekä kustannustehokkaasti ja huolehdimme, että henkilöstö saa myös asiaankuuluvan tuen palvelulle. Tarjoamme siis kokonaisvaltaisen palvelun sivuston rakennuksesta ja koulutuksesta asiakastukeen.

 

Lue lisää SharePoint-palvelusta!