Kuka digitalisoisi pk-sektorin?

Julkaisija:

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia kaikille organisaatioille koosta riippumatta. Usein käy kuitenkin niin, että keskustelussa ja ratkaisuissa keskitytään suuriin organisaatioihin ja pk-sektorin ja järjestötoimijoiden tarpeet unohdetaan. Meidän mielestämme digitalisaation hyötyjen tulisi kuitenkin olla kaikkien organisaatioiden käytettävissä ja hyödynnettävissä, itselle sopivalla tavalla.

 

Tietoturvallinen, toimiva arki

Digitalisaatio on pääasiassa toimintatapojen muutosta; se on vanhan, olemassaolevan rakenteen kyseenalaistamista ja tulevaisuuden rakentamista uusia innovaatioita hyödyntäen. Kaiken toiminnan taustalla on pyrkimys ei vain työn tehostamiseen vaan myös yleisesti arjen sujuvoittamiseen ja tietoturvan lisäämiseen. Kaikki nämä asiat liittyvät yhtä lailla sekä tekniikan tuomiin mahdollisuuksiin että toimintatapojen muuttamiseen ja kehittämiseen.

Ihmislähtöinen IT-ympäristö

Jokainen organisaatio tarvitsee IT-ympäristön ja sen palveluita. On siis ensiarvoisen tärkeää, että ympäristö on toteutettu organisaation tarpeiden mukaisesti, ei tekniikkakeskeisesti. Moderniin, pilvipalveluihin perustuvaan infra-ratkaisuun siirtyminen kannattaa, sillä siten saavutetaan monia etuja muun muassa tietoturvaan ja joustavaan työskentelyyn liittyen, joita perinteinen malli ei tarjoa. Modernit ratkaisut tukevat käyttäjäystävällisyyttä: enää ihminen ei mukaudu tekniikan vaatimuksiin vaan tekniikka tukee käyttäjien toiveita ja tarpeita.

Digiloikka alkaa askeleesta

Tämän hetken trendisanoja työelämässä ovat lean-ajattelu ja digiloikka. Me yhdistämme rohkeasti nämä molemmat termit . Loppujen lopuksi kyse on hyvin yksinkertaisista, jokapäiväisistä asioista. Iso digiloikka voidaan tehdä jo pelkästaan sillä, että organisaatio ottaa kaiken hyödyn irti käyttämistään ja tarvitsemistaan toimintamalleista ja työkaluista. Esimerkiksi Office 365 –palvelupaketti tarjoaa paljon ratkaisuja perustoimistoarjen parantamiseen ja liiketoiminnan tehostamiseen. Mutta hyvistäkään työkaluista ei ole apua, jos niiden käyttö jää vajaalle. Ensimmäiset askeleet voidaankin ottaa tarkastelemalla jo olemassaolevaa: minkälaiset työkalut ja toimintamallit ovat käytössä ja voisiko niiden käyttöä tehostaa.

Meille toimistolean tarkoittaa sitä, että arkipäiväiset asiat kuten dokumenttien käsittely ja hallinta, sisäinen viestintä, projektinhallinta tai tiedon turvaaminen ja jatkuvuus on järjestetty niin, että arjen rutiinit eivät vie fokusta itse työnteosta tai haukkaa työajasta suurinta palaa. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, uusia entistä parempia toimintatapoja etsien.

Vuosi 2019 on pk-sektorin digitalisaation vuosi!

Vuonna 2019 koko vuoden kestävä teemamme käsittelee digitalisaatiota ja pilvipalveluita nimenomaan pk-sektorin ja järjestötoimijoiden tarpeet huomioiden: miksi kannattaa siirtyä pilveen ja miten projekti toteutetaan, miten työskentelystä tehdään tietoturvallista sekä mitkä uudet työkalut helpottavat ja tehostavat arkea. Käsittelemme aihetta mm. blogitekstein, videoin ja refenssitarinoiden avulla.

Hei pk-sektori, me haluamme että arkenne rullaa! Hyppää mukaan seuraamaan vuoden teemaamme, niin otetaan yhdessä askeleita ja harppauksia kohti parempaa ja toimivampaa arkea!